تبلیغات
تحقیق و پروژه های دانشجویی

تحقیق رویکردها و مدل های توانمندسازی

نویسنده : نگار موسوی سه شنبه 14 شهریور 1396 12:47 ب.ظ  •   

تحقیق رویکردها و مدل های توانمندسازی   شامل 88 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  رویکردها و مدل های توانمندسازی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۲ توانمندسازی

امروزه فاصله میان جوامع و سازمان‌ها از حیث دانایی و نادانی و چالش اصلی میان سازمان‌ها، چالش نیروی انسانی توانا و داناست. نیروی انسانی به عنوان مهمترین، گران‌ترین و باارزش‌ترین سرمایه و منبع سازمانی محسوب می‌شود و تنها عنصر ذی‌شعوری است که به عنوان هماهنگ کننده سایر عوامل سازمانی، نقش اصلی را در میان کلیه عوامل دارد. با مقایسه کارکنان در دو قرن اخیر ما می‌گوید: قرن بیستم عصر بهره‌وری نیروی انسانی کاربر بود ولی این قرن‌ها، عصر کارهای دانش است. به طوریکه در قرن گذشته باارزش‌ترین دارایی یک سازمان ابزار تولید بود ولی اکنون سرمایه اصلی سازمان‌ها زیر بار تغییرات موج‌آسا، ناگزیر به بازاندیشی و بازبینی روش‌ها، الگوها و افکار خود در مورد نیروی انسانی شاغل خود هستند (دراکر،۱۹۹۸؛ به نقل ازامیرخانی، ۱۳۹۰: ۴۳).

از آنجا که انسان ها به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان هستند وکسانی که مسئولیت رویکردها وکارکردهای سازمان را بر عهده دارند، بنابراین بایسته است با توانمندسازی منابع انسانی از راه دموکراتیک، ضمن آماده کردن کارکنان برای رویارویی با تغییرات، در سازمان نیز محیطی را بوجودآورد که درآن، هم انسانیت انسان ها وهم استعدادآن ها شکوفا شود و نیز دستیابی به بالندگی سازمانی و توسعه هدف ها و در نهایت، ارتقای سازمان تا سطح فرابالندگی امکان پذیر شود.

 امروزه توانمندسازی به یکی از مهمترین موضوعات روز مدیریت مبدل شده وتعاریف زیادی توسط کارشناسان برای آن بیان گردیده است که در ذیل به تعدادی از این تعاریف اشاره شده است:

” تواناسازی، یعنی آزاد کردن نیروهای درونی افراد، برای کسب دستاوردها، شگفت‌انگیز و تکنیکی است برای افزایش بهره‌وری از راه بالا تعهد کارکنان نسبت به سازمان و به عکس” (پورکیانی و پورمرادی، ۱۳۸۹: ۲۱).

“توانمندسازی، فرایند مداومی است که بوسیله عواملی مثل فرهنگ سازمانی و تمرین‌های مدیریتی که خودکارایی کارمندان را افزایش می‌دهد، تعریف می‌شود” (یه و لین[۱]، ۲۰۱۲).

کوکانن و دیگران[۲] (۲۰۱۱) ۳ بعد برای توصیف توانمندسازی تعریف کردند: پیامدی، رفتاری، ذهنی. توانمندسازی رفتاری به احساس کنترل که کارمند بر محیط کاری خود توسط عملیاتش بدست می‌آورد مـربـوط مـی‌شود مثل خودرأیی. توانمندسازی ذهنی به توانایی کارمند به نشان دادن ایده و نظراتش که از آن ها در محیط کاری حمایت می‌کند مربوط می‌شود.

شلتون[۳] (۲۰۱۲)، توانمندسازی را حرکت از نظام تصمیم‌گیری سلسله مراتبی توسط مدیران به نظام کاهش سلسله مراتب کنترل و تصمیم‌گیری توسط رده‌های پایین تعریف می‌کند.

در یک جمع بندی کلی می توان عنوان کرد که توانمندسازی تحت عنوان یک روش، الگو، مفهوم، فرایند، کیفیت و یک مرحله برای آزاد کردن نیروی درونی افراد، آزاد کردن قدرت، ایجاد منابع ذهنی، افزایش مشارکت و مسئولیت افراد که در کلیت به ایجاد توسعه و بهبود مستمر، نتایج شگفت انگیز، توسعه ظرفیت ها و…می­شود.

۲-۲-۱ سیر تاریخی مطالعه توانمندسازی

آزمایش های هاثورن در سال های ۱۹۲۴تا۱۹۳۲آغازشد. محل مطالعات، کارخانه هاثورن بود. پژوهشگران هاثورن برای توضیح رفتار کارگران،توجه خودرا به عوامل روانی واجتماعی معطوف کردند وسازمان اجتماعی کارخانه وروابط وکنش های متقابل افراددرحین کار موضوع اصلی مطالعه قرار گرفت. آنان به این نتیجه رسیدند که افراد، درضمن کارنه بصورت فردی، بلکه به عنوان عضوی از گروه فعالیت می کنند ورفتارشان تابع ارزش ها ومعیارهای گروهی است. پدید آمدن جنبش روابط انسانی که نتیجه مطالعات هاثورن بود، بر نحوه تفکران مدیران دهه ۱۹۵۰-۱۹۶۰ تأثیر بسزایی داشت و بر این عقیده استوار بود که مدیرانی که روابط انسانی خوبی در محیط کار برقرار می‌کنند، می‌توانند به بهره‌وری دست یابند. در دهه ۱۹۸۰ مدیریت منابع انسانی با تحولات بسیار جدی مواجه شد و مدیران بیشتر توجه خود را به مسئله کیفیت، انعطاف‌پذیری و شایستگی‌های منحصر به فرد به عنوان مبنای اصلی مزیت رقابتی معطوف کردند. در واقع در سال های نخستین دهه ۱۹۸۰، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و طرح فرهنگ قوی سازمانی در کانون توجه بسیاری از مشاوران ذی‌نفوذ مدیریت و پژوهشگران روش های کاربردی قرار گرفت. محققان دریافتند که نیروی انسانی با کیفیت، یکی از مهمترین قابلیت سازمان در کسب مزیت رقابتی به شمار رفته و در کنار فناوری و منابع مالی، عنصری مهم و حیاتی در نیل به اهداف کمی و کیفی سازمان ها به شمار می‌رود. شکی نیست وقتی در سازمانها بحث از رقابت، پیشرفتهای فن‌آورانه، رشد، تغییر و تحول و… به میان می‌آید توانمندسازی نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین و مناسب‌ترین راهکارهای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی خواهد بود. در دو دهه اخیر با توجه به تشدید رقابت‌ها در سطح جهان و به وجود آمدن دهکده جهانی، سازمان ها برای حفظ خود در محیط پرتلاطم امروزی، توجه خویش را معطوف به توانمندسازی کارکنان کرده‌اند. بحث آموزش حساسیت و توجه مدیران به نیازها و انگیزه‌های کارکنان و پس از آن مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها و در نهایت ابداع روش های کار گروهی و تیمی به منظور بهبود کیفیت، همه و همه در راستای این هدف قرار داشته‌اند (موغلی و عزیزی، ۱۳۹۰: ۲۶۷-۲۶۶).

۲-۲-۲ سیر تکاملی سبک مدیریت

الف) مدیریت سنتی

برنامه ریزی: به فرایند پیش‌بینی و تجسم اقدامات آتی و چگونگی رسیدن به اهداف اطلاق می‌شود.

سازماندهی: شناسایی و گروهبندی فعالیت‌ها، تعیین اختیار و مسئولیت‌های شاغلان، تعیین مراتب سطوح و ایجاد هماهنگی بین وظایف و فعالیت‌ها می‌باشد.

نظارت: مدیران با ایجاد نظام ارتباطات مناسب زمینه نفوذ خود را در کارکنان فراهم نموده و در نتیجه آن‌ها را جهت نیل به هدف بر می‌انگیزانند.

کنترل: به فرایند نظارت بر انجام برنامه‌ها، سنجش اقدامات به عمل آمده با برنامه‌ها، تشخیص انحرافات و انجام اقدامات اصلاحی اطلاق می‌شود (سیدجوادین،۳۶:۱۳۹۲).

ب) سبک مدیریت در سال ۲۰۰۰

هدایت: شامل تدوین دیدگاه ها، ارزش ها، استراتژی‌ها، اهداف، بهبود فرایندها، سازماندهی، برقراری ارتباط که همه در جهت رسیدن به مدیریت کیفیت جامع است.

توانمندسازی: با تفویض کارهای عادی و سپردن مسئولیت به کارکنان، استفاده از روشهای اصلاحی، گروههای میان وظیفه‌ای، بهبود فرایند و گروههای کاری خودگردان، تخصیص منابع، دانش لازم و آموزشهای مربوطه، پاداش، تلاش برای بهبود و موفقیت، مشاوره و نقش مربی برای کارکنان، حذف موانع موجود بر سر راه عملکردهای برجسته و عالی.

ارزیابی: شامل بررسی نظرات کارکنان و مشتریان، به کارگیری کیفیت، ابزارهای سنجش بهره‌وری و خدمت‌رسانی، ابزارهای آماری سنجش فرایندهای تولید و الگوبرداری بهینه از سازمان های برتر و موفق.

شریک‌سازی: شامل شناسایی و از بین بردن خلأ عملکرد از طریق تعامل و کار با مشتریان، تأمین کنندگان، اتحادیه کارگری، مراکز آموزشی، سایر بخش‌های دولتی و بنیانهای اجتماعی به منظور حل مسائل زیست محیطی یا سایر موضوع هاست(شلتون،۲۰۱۲).

مدیریت کیفیت جامع این نکته را روشن ساخت که اصول مدیریت سنتی، یعنی برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل به سمت رویکردهای هدایت، توانمندسازی، ارزیابی، همکاری و شراکت تغییر می‌یابد.برای اینکه رویکردهای جدید مدیریت فراموش نشود از ترکیب حروف اولیه آن ها LEAP به وجود می‌آید که نشان دهنده سبک مدیریت جدید است (آقایار، ۱۳۸۹: ۴۱).

امروزه برای غلبه بر پیچیدگی وشتاب چالش هایی که در محیط امروزی با آن روبرومی شویم، موفقیت یک سازمان وابسته به این است که تا چه اندازه می توان تمام کارکنان را صاحب قدرت کرد. درواقع توانمندسازی نیروی انسانی یکی از سبک های جدید مدیریت محسوب می شود که با اجرای آن مزایایی زیادی نصیب سازمان می شود.


جهت دانلود متن کامل تحقیق رویکردها و مدل های توانمندسازی کلیک نماییدبرچسب ها: تحقیق رویکردها و مدل های توانمندسازی ، دانلود تحقیق رویکردها و مدل های توانمندسازی ، پیشینه تحقیق رویکردها و مدل های توانمندسازی ، تحقیق در مورد رویکردها و مدل های توانمندسازی ، مقاله رویکردها و مدل های توانمندسازی ، مقاله در مورد رویکردها و مدل های توانمندسازی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 14 شهریور 1396 12:49 ب.ظ

تحقیق دیدگاههای مطالعه ی ارزش ویژه ی برند و عوامل موثر بر ابعاد ارزش ویژه برند

نویسنده : نگار موسوی سه شنبه 14 شهریور 1396 12:45 ب.ظ  •   

تحقیق دیدگاههای مطالعه ی ارزش ویژه ی برند و عوامل موثر بر ابعاد ارزش ویژه برند  شامل 68 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  دیدگاههای مطالعه ی ارزش ویژه ی برند و عوامل موثر بر ابعاد ارزش ویژه برند  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

- مقدمه

در سال های اخیر، تحقیقات صورت گرفته بر روی شناخت فاکتورهایی که در زمینه رضایت مشتریان و وفاداری آنان مؤثر می‌باشد، گسترش یافته است. در اغلب موارد وفاداری مشتریان برای موفقیت سازمان های کسب و کار حیاتی می باشد چرا که معمولاً جذب مشتریان جدید گران تر از حفظ مشتریان موجود می باشد و در اکثر تحقیقات صورت گرفته به وسیله بسیاری از نویسندگان پیشنهاد شده است تا مشتریان وفادار به عنوان یک دارائی رقابتی حفظ شوند. بسیاری از پژوهشگران بازاریابی بر نقش حیاتی میان فردی بین مشتری و فروشنده در رضایت مؤثر مشتری، ایجاد نگرش های مطلوب به برند و تقویت پیوند میان مشتریان و برند تأکید می کنند وفاداری مشتریان، کلید موفقیت تجاری قلمداد می شود. مشتریان وفادار اهمیت بسیاری یافته اند با ۵ درصد افزایش در وفاداری مشتریان ، سود به میزان ۲۵ تا ۸۵ درصد افزایش می یابد که به این نرخ هزینه وفاداری گفته می شود. ریچارد اولیور، تعریف از وفاداری را به این صورت مطرح کرده است «وفاداری به یک تعهد قوی برای خرید مجدد محصول یا خدمت برتر در آینده اطلاق می شود، تا همان مارک یا محصول علی رغم تلاش های بازاریابی بالقوه رقبا و تأثیرات آنها، خریداری گردد»(حیدرزاده، ۱۳۸۹).

علایم تجاری از مسائل اصلی مطرح در راهبرد آمیخته محصول بنگاه اقتصادی است. شرکتها برای علایم تجاری خود سرمایه گذاریهای وسیع و بلند مدت بخصوص در زمینه های تبلیغات، پیشبرد فروش و بسته بندی می کنند. آنها می دانند که قدرت بازارشان ناشی از ایجاد علایم تجاری محصولاتشان است و علایم تجاری قوی وفاداری مشتریان را برایشان به همراه می آورد. شاید متمایزترین مهارت بنگاه های حرفه ای توانایی آنها در ایجاد، حفظ و نگهداری و توسعه علایم تجاری خود باشد(کاپفرر، ۱۳۸۷).

با تشدید رقابت در تجارت و تغییرات سریع فناورانه و نیز افزایش قدرت و حق انتخاب مشتریان، موفقیت از آن شرکت هایی خواهد بود که قادر باشند به نحو شایسته تری انتظارات و ارزش های مورد نظر مشتریان را درک و شناسایی کرده و به نحو مطلوب به آنها پاسخ دهند(وانگ و لیائو[۱]، ۲۰۰۷).

در بازار امروز، داشتن تفکری مناسب درمورد استراتژی های برند سهم مهمی در موفقیت سازمان ایفا می کند. استراتژی توسعه نام تجاری و بسط حق انتخاب مصرف کننده نسبت به محصولات گوناگون به یکی از راه های پر طرفدار در کسب رشد تبدیل شده است. بنا به تعریف آکر و کلر در سال ۱۹۹۰، توسعه برند از توسعه خط محصول که به صورت اصطلاحی در مورد محصولات یا خدمات جدید در محصولات در زمینه هایی چون طعم، بو، اندازه و …. ایجاد می شود (از شلوار های جین به روتختی، از قهوه به بستنی و …). توسعه برند می تواند روی ارزش ویژه برند اصلی یا حتی نام شرکت یا کمپانی تأثیرگذار باشد. آشنایی مصرف کننده با برند اصلی می تواند به ورود محصول جدید و گسترش سریع آن در بخش های جدید شکل گرفته در بازار کمک کند(قربانی، ۱۳۸۹).

تبلیغات یک شرکت تاثیر بسزایی در بالا بردن آگاهی مشتری دارد و بر روی افکار، احساسات، گرایشات و تصمیم گیری مشتری تاثیر می گذارد. اهمیت تبلیغات از آنجا سرچشمه می گیرد که نه تنها یک ابزار ارتباطی و رقابتی در برابر دیگر تولیدکنندگان به شمار می رود، بلکه وسیله ای است که توسط آن مشتریان از ابداعات و نوآوری های شرکت و همچنین تغییر در محصولات آگاه می شوند. تبلیغات تاثیری ناملموس بر روی فروش، در بازار مورد نظر ایجاد می کند. در حال حاضر برنامه های تبلیغاتی به سمتی پیش می روند که بتوانند توجیه اقتصادی داشته باشند. یکی از مشکلاتی که بر سر راه مسئولین تبلیغات یک شرکت قرار دارد، چگونگی ارائه رابط های مشخص بین اثربخش بودن تبلیغات و بالا بردن سود فروش می باشد زیرا انتظاری که از یک مدیر تبلیغات وجود دارد این است که با استفاده از تبلیغات، سود شرکت را افزایش دهد و بتواند نقش تبلیغات را برای مدیریت شرکت مشخص کند(فرهنگی و همکاران، ۱۳۸۷).

امروزه روش های نوین بازاریابی به دنیا معرفی شده که از روش های قدیمی کاراتر، ارزان تر و موثرتر است که از آنها  می توان به انواع بازار یابی تک به تک ، بازار یابی تلفنی، بازار یابی از راه دور، بازار یابی پارتیزانی ، بازار یابی ویروسی، بازار یابی دهان به دهان و… اشاره کرد. یکی از گسترده ترین مفاهیم مورد پذیرش در رفتار مصرف کننده، ارتباط دهان به دهان یا ارتباطات توصیه اى می باشد که نقش مهمی را در شکل ارتباط دهی رفتار و نگرش مصرف کننده بازی می کند. دهان به دهان در بازاریابی معمولاً برای توصیف توصیه ها و پیشنهادات مصرف کنندگان به یکدیگر استفاده می شود. سرعت و فقدان تعصبات تجاری به مارک محصول یا خدمت خاص، آن را به منبع اثربخش اطلاعاتی برای انتخابهای تجاری مصرف کنندگان تبدیل کرده است، بخصوص در مواردی علی رغم اهمیت و نفوذ که تجربه قبلی خرید محدود باشد(خبیری و همکاران، ۱۳۹۲).

نفوذ و تأثیرات بین شخصی افراد در محیط های آنلاین، بر ارزیابی ها و تصمیمات مشتریان درباره خرید یک محصول یا برند مؤثر هستند. تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی شامل تنوعی از اشکال رسانه ای و انواع وبسایتها است که در آنها بیشترین دسترسی به عقاید و تجدیدنظر های مصرف کنندگان آنلاین و آمارها وجود دارد(جیسون[۲] و همکاران، ۲۰۱۰).

۲-۲- قصد استفاده از خدمات الکترونیکی

افزایش رقابت، تغییر محیط کسب و کار و جهانی سازی از تغییرات عمده ای هستند که در صنعت خدمات مالی و بانکداری به وقوع پیوسته است. تقاضا برای خدمات مالی به سرعت در حال تغییر است و رفتار مشتریان نسبت به دهه قبل تغییر کرده است. با گذر مشتریان از مرحله بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی، استراتژی های جدیدی برای جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان کنونی لازم است(لو[۳] و همکاران، ۲۰۱۳).

بانکداری سنتی از طریق شعبه هم چنان به عنوان یک روش اصلی برای انجام مبادلات و عملیات بانکی در بسیاری کشورها باقی مانده است. با وجود این که میلیون ها دلار در ایجاد سیستم های بانکداری الکترونیک در بسیاری کشورها خرج شده، گزارشات حاکی از آن است که استفاده کنندگان بالقوه از این سیستم ها به رغم در دسترس بودن از آن استفاده نمی کنند و این موجب نگرانی بانک ها شده است. این نتایج نیاز به شناسایی عوامل موثر بر پذیرش خدمات الکترونیک بانکی را آشکار می کند. به دلیل این که کسب و کارها، از جمله بانک ها، سرمایه گذاری های کلانی را برای توسعه سیستم های اطلاعاتی و به کارگیری فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات بهتر انجام می دهند، درک عواملی که موجب پذیرش این تکنولوژی می شود و ایجاد شرایطی که تحت آن فناوری اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از مهم ترین عوامل در زمینه تحقیقات فناوری اطلاعات است(وانگ[۴] و همکاران، ۲۰۰۷).

به عبارتی این مسأله که چرا افراد یک سیستم اطلاعاتی را می پذیرند و یا برعکس از آن استفاده نمی کنند از مهم ترین مباحث سیستم های اطلاعاتی است(گار[۵]، ۲۰۱۳).

امروزه بسیاری از بانک ها در سطح جهان خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارایه می دهند و با یک پارچه شدن اقتصاد جهانی، کشور ما نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، از این رو در بلند مدت چاره ای جز الکترونیکی شدن بانک ها نداریم. از سویی بخش در حال رشدی از مشتریانی شکل گرفته اند که فهم تکنولوژیکی دارند و سهولت سیستم های توزیع خدمت مبتنی بر تکنولوژی را نسبت به ارایه این خدمات از طریق کارکنان بانک ترجیح می دهند(کارجالوتو[۶] و همکاران، ۲۰۰۹).

پاسخ گویی به نیاز مشتریان با بافت سنتی بانک های کشور آسان نیست و ایجاد زمینه و در اختیار گرفتن فناوری مناسب الزامی است. کندی و ندیده گرفتن این بازار فضای مناسبی برای شرکت ها و مؤسسات غیر بانکی ایجاد می کند تا با ارایه خدمات خود در حد توان سهم بزرگی از فعالیت های مالی را از آن خود کنند(سرمدسعیدی، ۱۳۸۹).

بررسی های انجام شده نشان می دهد که حدود ۵٠ درصد از سرمایه گذاری در کسب و کار آمریکایی ها صرف فناوری اطلاعات و استفاده از تکنولوژی های جدید برای ارایه خدمات می شود(هانگ[۷] و همکاران، ۲۰۱۰).

استفاده از فناوری اطلاعات توسط بانک ها نیز در جهت بهبود ارایه خدمات در سراسر دنیا در حال افزایش است. با استفاده از سیستم های ارتباطات از راه دور و فناوری اطلاعات، یک بانک می تواند خدمات بهتری به مشتریان خود ارایه دهد و امکان انجام مبادلات بانکی را به صورت تعاملی برای مشتریان فراهم کند(کامپیو و هیگینز[۸]، ۲۰۰۵).

ارایه خدمات الکترونیک باعث کاهش موانع ورود رقبا به این صحنه شده است. در مقایسه با هزینه ایجاد یک شعبه سنتی که حدود ٢۵ تا ٣٠ میلیون دلار است امروزه رقبا می توانند با ایجاد یک بانک اینترنتی با هزینه کمتر از ۱۰۰۰۰۰دلار و با هزینه نگهد اری وب سایت حدود ۵/۲ میلیون  دلار برای ۵۰۰۰۰ حساب به ارایه خدمات بانکی بپردازند. پیش بینی های موجود بیانگر رشد استفاده کنندگان از اینترنت در بانکداری از تعداد ۶/۶ میلیون نفر در سال ١٩٩٨ به ٣٢ میلیون نفر در سال ٢٠٠٣ است. این امر از یک سو بیانگر همه گیر شدن بانکداری الکترونیکی و از سوی دیگر مبین رشد روزافزون این حرکت در چند سال آینده است(نیکبخش تهرانی و آذرصابری، ۱۳۸۵).

از نظر آیزن قصد مشتریان برای استفاده از بانکداری الکترونیکی، علاقه شخصی فرد در استفاده از سیستمهای ارائه شده برای تعاملات بانکی است(کاظمی و دیگران، ۱۳۸۹). به بیان دیگر انگیزه شخص در حسی از برنامه آگاهانه اش می باشد که کوشش می کند تا از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده کند(ژائو[۹] و همکاران، ۲۰۱۰).

تعدادی از معاملات تجارت الکترونیک نشان می دهند که قصد مشتریان برای به کار گماردن تعاملات آنلاین یک پیش بینی کننده قوی انتظارات واقعی مشتریان در تعاملات تجارت الکترونیک می باشد(کاظمی و دیگران، ۱۳۸۹). در واقع تمایل رفتاری یا قصد استفاده، میزان احتمال به کارگیری سیستم توسط فرد است(سید جوادین و یزدانی، ۱۳۸۴).


جهت دانلود متن کامل تحقیق دیدگاههای مطالعه ی ارزش ویژه ی برند و عوامل موثر بر ابعاد ارزش ویژه برند  کلیک نماییدبرچسب ها: تحقیق دیدگاههای مطالعه ی ارزش ویژه ی برند و عوامل موثر بر ابعاد ارزش ویژه برند ، دانلود تحقیق دیدگاههای مطالعه ی ارزش ویژه ی برند و عوامل موثر بر ابعاد ارزش ویژه برند ، پیشینه تحقیق دیدگاههای مطالعه ی ارزش ویژه ی برند و عوامل موثر بر ابعاد ارزش ویژه برند ، تحقیق در مورد دیدگاههای مطالعه ی ارزش ویژه ی برند و عوامل موثر بر ابعاد ارزش ویژه برند ، مقاله در مورد دیدگاههای مطالعه ی ارزش ویژه ی برند و عوامل موثر بر ابعاد ارزش ویژه برند ، مقاله دیدگاههای مطالعه ی ارزش ویژه ی برند و عوامل موثر بر ابعاد ارزش ویژه برند ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 14 شهریور 1396 12:47 ب.ظ

تحقیق تاریخچه تبلیغات اینترنتی و اشکال تبلیغات آنلاین و خریداران اینترنتی

نویسنده : نگار موسوی سه شنبه 14 شهریور 1396 12:41 ب.ظ  •   

تحقیق تاریخچه تبلیغات اینترنتی و اشکال تبلیغات آنلاین و خریداران اینترنتی  شامل 131 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  تاریخچه تبلیغات اینترنتی و اشکال تبلیغات آنلاین و خریداران اینترنتی   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۱  مقدمه

تلاش علم بازاریابی بر این است که شیوه های رفتار مصرف کننده را تحت تاثیر قرار دهد. این تلاش برای سازمان ها مشتریان و جامعه تاثیراتی را به همراه دارد. کلیه افراد جامعه در مقطعی از زمان به عنوان مشتریان یا مصرف کنندگان مطرح می شوند.  بدین سبب شناخت و درک رفتار مصرف کننده برای همگان مهم و ضروری است.

روش تجارت الکترونیکی معروف به تجارت بدون کاغذ صرفه جویی در زمان هزینه ها و نیروی انسانی را به دنبال داشته و شاخص های بهره وری را افزایش داده است اما این شیوه هنوز در کشورها جایگاه خود را به دست نیاورده است. امروزه اغلب شرکتها اهمیت کسب وکار الکترونیکی را دریافته و تبدیل کسب وکار سنتی به کسب وکار الکترونیکی را اغاز نموده اند . بدیهی است که شرکتها برای کسب مزیت رقابتی باید از روشهای مختلف دراین دنیای الکترونیکی که یکی ازاین روشها تبلیغات آنلاین است استفاده نمایند.

در ایالات متحده آمریکا ۱۲۲۰ ایستگاه تلویزیونی، ۹۸۷۱ ایستگاه رادیویی، ۴۲۰۸ روزنامه، ۱۳۰۲۸ مجله وجود دارد که به طور میانگین یک شهروند آمریکایی در سال ۱۵۵۰ ساعت تلویزیون نگاه می کند، ۱۱۶۰ ساعت رادیو گوش می دهد، ۱۸۰ ساعت روزنامه و ۱۱۰ ساعت مجله می خواند و امکان مطالعه ۳۰۰۰۰ عنوان کتاب تازه را نیز دارد. هر فرد آمریکایی به طور میانگین در سال ۳۷۸۲۲ آگهی تبلیغاتی را می بیند و ۶۰۰ آگهی رادیویی را می شنود و یا در مجلات یا روزنامه ها می خواند. سیل تبلیغاتی به همین جا ختم نمی شود. در یک سال به طور متوسط ۲۱۶ نامه تبلیغاتی مستقیم و ۵۰ تلفن از بازاریابان راه دور به او می رسد. یک آمریکایی در کنار همه تبلیغات بالا از کوپن تخفیف، نمونه های مجانی تخفیف بعد از فروش و غیره نیز بهره مند می شود. در یک کلام به ازاء یک شهروند آمریکایی در سال معادل ۲۰۰ دلار هزینه تبلیغاتی می شود و این به غیر از هزینه هایی است که دولت در سراسر دنیا برای ترویج فرهنگ آمریکایی پرداخت می کند. از گفتار فوق که بر گرفته از کتاب عصر تبلیغات( آنتونی برات کان سین و اولوین آرستون) است می توان به ۳ نتیجه رسید:

اول آنکه عصر حاضر عصر تبلیغات است.

دوم وسیله تبلیغات متنوع و گسترده اند.

و نهایتاً اینکه هزینه تبلیغات بسیار بالا است.

دراین پژوهش سعی شده است که مفاهیم موضوع پژوهش در سه بخش زیر مورد بررسی قرار گیرد :

مروری بر شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین

آشنایی با فرآیند خرید مصرف کنندگان و مراحل مختلف حرکت به سمت خرید مصرف کنندگان در طی فرآیند خرید

بررسی تاثیر شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان در طی فرآیند خرید

۲٫۱٫   تجارت الکترونیک

«تجارت الکترونیکی» را می توان انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی به صورت آنلاین و از طریق شبکه جهانی اینترنت دانست این امور می تواند شامل عمده فروشی ، خرده فروشی در کالاهای فیزیکی و غیرفیزیکی، ارائه سرویس های مختلف به مشتریان و دیگر موارد تجاری می باشد. (اعرابی،۱۳۸۲).

ویژگیهای این تجارت عبارتند از:

جهانی نمودن تجارت ، برداشتن محدودیت های زمانی و مکانی ، کاهش قیمت منابع جهت خرید، افزایش درصد فروش ، دسترسی آسان به اطلاعات لازم ، کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی ، کاهش هزینه های زمانی معاملاتی و بسیاری دیگر از مزایای تجارت الکترونیکی.

۲٫۲٫  تعریف بازاریابی الکترونیکی [۱]

بازاریابی اینترنتی بخشی از تجارت الکترونیک است که نوعا بر اصل “پرداخت به­ازای هر کلیک ” استوار است وشامل اگهی­های تبلیغاتی موجود در سایت­ها ، ایمیل­هایی که برای معرفی محصولات ارسال می­شود .اگهی­های متحرک و جذاب گرافیکی ؛ تبلیغ در موتورهای جستجو ، تبلیغات در وبلاگهای مختلف و مقالات تبلیغاتی می­باشد که مدیریت اطلاعات ، روابط عمومی ،خدمات مشتریان و بخش فروش را دربر دارد. درحال حاضر بیش از یک سوم مصرف­کنندگان خانگی در امریکا و بسیاری از نقاط اروپا که به شبکه اینترنت دسترسی دارند خریدهای خود را بصورت اینترنتی انجام می­دهند(Wiki, 2010)

۲٫۲٫۱٫مزایای بازاریابی الکترونیکی

بطور خلاصه می­توان مزایای این نوع بازاریابی را به صورت زیر ارائه نمود:

_ ایجاد فرصتهای تجاری جدید برای صنایع و بنگاههای بازرگانی.

_ جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش ترددهای بی مورد.

_ کمک به محیط زیست و مصرف بهینه منابع انرژی.

_ کاهش هزینه های تبلیغات و سربار و ایجاد رقابت در سطح بین المللی.

_ دسترسی سریع به اطلاعات.

_ حضور نداشتن واسطه و در نتیجه کاهش قیمتها.

_ ورود به بازارهای فرامنطقه ای در جهت بازاریابی جهانی.

_ گسترش دامنه کسب و کار و به تبع آن افزایش فروش و درآمد.

_ پشتیبانی بهتر، سریعتر و موثرتر.

_ افزایش توان ارتباطی با استفاده از وب سایت و…

_ امکان توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و دسترسی آسان به منابع مناطق توسعه یافته.

_ افزایش میزان آگاهی و افزایش حق انتخاب مشتریان که به مشتریان امکان میدهد که در کمترین زمان، بهترین و مناسبترین انتخاب درخرید خود را داشته باشند.

۲٫۳٫   تبلیغات

در دنیای امروز به دلایل مختلف که در راس آن دلایل اقتصادی است، ناگزیر به استفاده از تبلیغات هستیم . درآمد کشورها به میزان زیادی تابع تبلیغات بازرگانی آنهاست . تبلیغات بر افزایش تولید و تقاضای کالاها و خدمات ، در نتیجه ایجاد اشتغال ، افزایش درآمد و رفاه جامعه و کاهش فقر و بیکاری تاثیر دارد ( پاکدهی ، ۱۳۸۱، ص.۲۰)

برخی از آمارها بیان می دارد که سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه تبلیغات بازرگانی می شود . مبالغی که کشورهای مختلف برای تبلیغات بازرگانی هزینه می نمایند با پیشرفت اقتصادی آنها ارتباط مستقیمی دارد. آمریکا با ۵۰%  بیشترین سهم را در هزینه های تبلیغاتی سالانه به خود اختصاص داده در کشورهای در حال توسعه ۲۰% از سهم هزینه های تبلیغاتی را به خود اختصاص داده اند.

۲٫۳٫۱ تبلیغات اینترنتی

تبلیغات اینترنتی به استفاده از اینترنت به عنوان یک کانال و وسیله ارتباطی برای ارسال تبلیغات در محیط وب اشاره دارد.

۳ مزیتهای تبلیغات اینترنتی

۱٫ایجاد ارتباط دوطرفه

توانایی هدفگیری ایستا و پویای مشتریان

دسترسی جهانی و شبانه روزی

قابلیت اندازه گیری و ردگیری بالا

طراحی پیام آگهی

ارسال، نگهداری و به روز رسانی آسان

قابلیت فروش

ایجاد یک پیوند مستقیم به لیست محصولات

محدودیت های تبلیغات اینترنتی

مشخصات و ویژگی های مخاطبان : اکثر کاربران اینترنت به محصولات و تکنولوژی مربوط با رایانه است. تنها ۱۴ درصد تبلیغات برای سایر محصولات مصرفی و کمتر از ۱۰ درصد آن برای اتومبیل ، مسافرت و خدمات مالی است . به علاوه غالب کاربران اینترنت در گروه سنی خاصی قرار دارند که این امر موجب کاهش مخاطبان این نوع از تبلیغات می شود .

ازدحام : با زیاد شدن تعداد آگهی های تبلیغاتی احتمال مورد توجه قرارگرفتن آگهی ها به شدت کاهش می یابد .

فقدان کنترل های لازم در مورد محتوای تبلیغات اینترنتی : یکی از محدودیت های تبلیغات اینترنتی ، فقدان کنترل های لازم است . مرکز آموزشی ارتباطات رسانه ای آمریکا ، اینترنت را شبکه فریب نامیده است چراکه برخی از تبلیغ دهندگان با پیام های تبلیغاتی زیرکانه و با هدف قرار دادن کودکان ، سعی در فریب آنان دارند .


جهت دانلود متن کامل تحقیق تاریخچه تبلیغات اینترنتی و اشکال تبلیغات آنلاین و خریداران اینترنتی  کلیک نماییدبرچسب ها: تحقیق تاریخچه تبلیغات اینترنتی و اشکال تبلیغات آنلاین و خریداران اینترنتی ، دانلود تحقیق تاریخچه تبلیغات اینترنتی و اشکال تبلیغات آنلاین و خریداران اینترنتی ، پیشینه تحقیق تاریخچه تبلیغات اینترنتی و اشکال تبلیغات آنلاین و خریداران اینترنتی ، مقاله تاریخچه تبلیغات اینترنتی و اشکال تبلیغات آنلاین و خریداران اینترنتی ، تحقیق در مورد تاریخچه تبلیغات اینترنتی و اشکال تبلیغات آنلاین و خریداران اینترنتی ، مقاله در مورد تاریخچه تبلیغات اینترنتی و اشکال تبلیغات آنلاین و خریداران اینترنتی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 14 شهریور 1396 12:45 ب.ظ

تحقیق وفاداری مشتریان و کیفیت روابط شامل اعتماد و رضایتمندی مشتریان

نویسنده : نگار موسوی سه شنبه 14 شهریور 1396 12:39 ب.ظ  •   

تحقیق وفاداری مشتریان و کیفیت روابط شامل اعتماد و رضایتمندی مشتریان    شامل 53 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  وفاداری مشتریان و کیفیت روابط شامل اعتماد و رضایتمندی مشتریان    می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۱ ۱  مقدمه

مطالعه رفتار خریدار و مشتری بازاریان را قادر می‌سازد که در محیط بازار درک و پیش­بینی رفتار مشتریان را انجام دهند و همچنین درک نقشی را که مصرف در زندگی فردی مشتریان ایفا می‌کند، تقویت می‌کند. در این مقاله ابتدا به ادبیات مربوط به وفاداری مشتریان و کیفیت روابط شامل اعتماد و رضایتمندی مشتریان پرداخته می‌شود سپس به بازاریابی رابطه­ مند، تکنیک­ها و مدل­ها پرداخته و بعد از بررسی در این زمینه، پیشینه تحقیقات انجام شده نیز آورده  می‌شود.

۱-۲  ۲-۲  وفاداری

مفهوم­سازی ساختاری وفاداری مشتری عموماً در طول سال­های مختلف توسعه پیدا نموده است. در سال­های اولیه، کانون توجه وفاداری، به وفاداری نسبت به نام تجاری در حوزۀ کالاهای ملموس متمرکز بود (تاکر[۱]، ۱۹۶۴،ص۳۲). بعد از گذشت چندین سال، چیزی که محققان نسبت به آن اتفاق­نظر پیدا کرده­اند، این است که وفاداری رفتار خرید دوباره نیست، اگر چه این دو مفهوم می­تواند خیلی به هم مرتبط باشد. وفاداری به نام تجاری، یک پاسخ رفتاری (ترجیحی) می­باشد که به مرور زمان از سوی برخی واحدهای تصمیم­گیری، علی­رغم نام­های تجاری جایگزین، بیان می‌شود و تابع فرآیندهای روانشناختی می­باشد (جاکوبی و چسنت[۲]، ۱۹۷۸).

وفاداری واقعی یعنی خرید تکراری بر مبنای شناخت، احساس؛ وفاداری مشتری یک تعهد عمیق به خرید مداوم و مستمر یک محصول و یا خدمت است، علیرغم تأثیرهای موقعیتی و تلاش­های بازاریابی رقبا می­باشد (اولیور و همکاران[۳]، ۱۹۹۷،ص۳۳۶).  اِنجل و همکارانش وفاداری به نام تجاری را تحت عنوان پاسخ­های تبعیض­آمیز (ترجیحی) و نگرش به یک یا چند نام تجاری در قالب یک محصول یا خدمت که در طول یک دورۀ زمانی از سوی مشتری بروز داده­ می‌شود بیان نموده­اند (انجل و همکاران[۴]، ۱۹۹۵).

۱-۳  ۲-۲-۱  انواع وفاداری

وفاداری مشتری را به شش نوع مختلف تقسیم­بندی کرده است. وی تلاش نموده تا  مفهوم وفاداری را بر اساس میزان قدرت و شدت وفاداری بیان کند.

۱- وفاداری اجباری[۵]

این نوع وفاداری می­تواند در نبود وقت کافی،گزینه جایگرین، و بالا بودن هزینه تغییر ایجاد شود. مثال : موسسه­ای که نزدیکی منطقه جغرافیایی شما قرار دارد حتی اگر گزینه­های بهتری نیز وجود داشته باشد، عدم تحرک جغرافیایی مشتری باعث وفاداری می‌شود.

۲- وفاداری خریداری­شده[۶]

انتخاب آگاهانه که بر اساس انواع پاداش­های پولی که مشتری دریافت می­کند، شکل می­گیرد. مثل خرید ۵ قلم و دریافت کالای  ششم بدون پرداخت قیمت.

۳- وفاداری تجربی ـ عادت[۷]

وفاداری ناآگاهانه می­باشد ـ  انتخاب بر اساس روزمرگی و عادت می­باشد.

۴- وفاداری تجربی ـ راحتی[۸]

مشتریان از چنین رابطه وفاداری آگاهی دارند. ولی ملاک انتخاب عرضه کننده راحتی دسترسی  می­باشد.

۵- وفاداری تعهدی ـ کیفیت[۹]

در این وفاداری، مشتریان عرضه ­کننده خود را به طور آگاهانه و با توجه به معیارهای کیفی و کارکردهای خدمتی که استفاده می­نمایند، انتخاب می­کنند. مشتریان، خواسته­های معینی از کیفیتی که عرضه­کننده فراهم می­کند، دارند.

۶- وفاداری تعهدی ـ تعهد[۱۰]

در این وفاداری، مشتریان از علت وفاداری خودآگاهی دارند، معیارهای درونی و ارزش­های اجتماعی علت این نوع وفاداری می­باشند. چنین مشتریانی، هنگام استفاده از محصول یا خدمت، نوعی رابطه احساسی و عاطفی خاصی برقرار می­کنند. مثال بارز این نوع وفاداری، موتورسیکلت­های هارلی دیویدسون می­باشد که مصرف­کننده با آن احساس قدرت و شجاعت پیدا می­کند (آسیل و همکاران[۱۱]، ۱۹۹۵).

جالب این که، تعداد اندکی از مدیران و مجریان هستند که تفاوت حیاتی و اثربخش وفاداری و رضایت مشتری را درک می‌نماید. در سال‌های گذشته توجه به وفاداری مشتریان به طور قابل توجهی افزایش یافته است زیرا مشتریان وفادار کلیدی­ترین و عامل توسعه و تکامل سازمان‌های مشتری محور محسوب می‌گردند.

وفاداری در چهارچوب کسب و کار به شکل ایجاد تعهد در مشتری برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید کالاها و خدمات به طور مکرر تعبیر شده است. وفاداری مشتری زمانی اتفاق می‌افتد که مشتریان  احساس کنند سازمان مورد نظر به بهترین وجه ممکن می‌توانند نیازهای مربوط به آن‌ها را برطرف کند، به طوری که رقیبان سازمان ازتفکر مشتریان خارج شده و به خرید از سازمان به طور انحصاری اقدام نمایند (الهی و حیدری، ۱۳۸۴، ص۱۵۵).

تعاریف وفاداری مشتری در سه گروه قرار گرفته است:

وفاداری معاملاتی: از رایج‌ترین تلاش‌ها و انتخاب‌های سازمان‌ها است که در آن تغییر در رفتار و خرید مشتری مدنظر قرار می‌گیرد و از راه‌های زیر حاصل می‌شود:

فروش کالاهای جدید‌: زمانی که مشتریان مبادرت به خرید کالا و خدمات جدید از همان عرضه کننده نمایند.

فروش جانبی: زمانی که مشتری کالا و خدمات بیشتری از همان عرضه کننده خرید می‌‌کند.

تکرار خرید: خرید دوباره یک کالا یا خدمت برای ارضاء همان نیاز.

اصرار: حفظ رابطه به جای خاتمه.

وفاداری ادراکی: در این وفاداری نگرش و عقاید مشتریان مدنظر قرار می‌گیرد. این نگرش‌ها و عقاید منعکس کننده الگوهای رفتاری هستند که در آینده ایجاد می‌شود.

وفاداری ادراکی از طریق زیر حاصل می‌شود:

رضایت: استفاده ساده و روشن از وفاداری است، و در چهارچوب میزان رضایت حاصله توسط استفاده کننده‌ از کالاها و خدمات احساس می‌شود.

آگاهی: در اینجا به وفاداری به عنوان میزان شناخته شدن کسب و کار در بازار هدف نگریسته شده است که تحت تاثیر توصیه‌های دهان به دهان قرار دارد.

وفاداری مرکب: ترکیبی از وفاداری معاملاتی و ادراکی فوق است، و معمولاً از طریق زیر حاصل می‌شود:

ارزش مدت حیات: منافع تجاری حاصل از ارتباط با مشتری طی زمان محاسبه می‌شود، و معمولاً طی یک دوره زمانی از اولین ارتباط تا امروز اندازه‌گیری می‌شود.

ارزش نام تجاری: سازمان‌ها، و کسب و کارهای دارای نام تجاری قوی غالباً بر قوت ارتباطات خود و آگاهی دادن گسترده به مشتری برای متوجه ساختن آنان تکیه دارند، و هدف آن‌ها این است که مشتریان، مجدد به عرضه‌ کننده مورد نظر مراجعه نمایند (الهی و حیدری، ۱۳۸۴، ص۱۵۵).

۲-۲-۲ انواع مشتری از نظر وفاداری

مشتریان غیروفادار: دسته‌ای از مشتریان که برای تامین خواسته و نیاز خود به هر سازمانی مراجعه می‌‌نماید. به عبارتی مشتریان که نسبت به هر سازمانی وفادار می‌باشند.

مشتریان نسبتاً وفادار: پاره‌ای از مشتریان چنانچه فرصت لازم برای آن‌ها فراهم گردد محصول یا خدمت مورد نیاز خود را از طریق سازمان دیگری تامین می‌نمایند.

مشتریان بیش از حد وفادار: افرادی که نسبت به محصول یا خدمت یک سازمان، بیش از اندازه وفاداری دارند و مصرف خدمات یا محصولات آن را معرف خود می‌دانند. اینگونه افراد خود را بخشی از آن سازمان احساس نموده و استفاده از آن را به دیگران سفارش می‌نمایند.

بی‌وفا شدن: چنانچه سازمان نسبت به مشتری خود احساس تعهد ننماید، و در برآوردن خواسته آن به موقع دست به کار نشود، این مشتری که تاکنون نسبت به سازمان وفادار بوده است تصمیم می‌گیرد که به صورت آگاهانه به سازمان دیگری مراجعه نماید (شجاعی، سیدعلی، ۱۳۸۹).

دیوید آکر پنج سطح را برای وفاداری به برند در نظر می­گیرد و مشتریان را بر طبق هرم وفاداری طبقه­بندی می­کند:

۱-در سطح اول، خریدار به برند وفادار نیست بلکه نسبت به آن کاملا بی­تفاوت است و هر برندی که قیمت آن مناسب باشد، مورد قبول وی قرار می­گیرد.

۲- سطح دوم، شامل خریداران راضی و یا حداقل غیر ناراضی است که هنوز به آن  درجه از نارضایتی نرسیده­اند که نسبت به تغییر برند، تحریک شوند اما آن‌ها در مقابل رقبایی که می­توانند مزیت­های بیشتری را ایجاد نمایند، آسیب­پذیر هستند و در این شرایط ممکن است اقدام به تغییر برند مورد استفاده خود نمایند.

۳- سطح سوم، در برگیرنده مشتریانی است که به دلیل هزینه­های تغییر (فقدان وقت و پول، یا مزایای حاصل از وفاداری به برند فعلی و ریسک­های عملکردی ناشی از تغییر برند)، از برند فعلی راضی هستند.

۴- سطح چهارم، شامل مشتریانی است که واقعاً به برند علاقه­مند هستند و به سبب تجربه استفاده از برند و کیفیت ادراک شده بالای آن، نسبت به برند وابستگی عاطفی دارند. علت اصلی این وابستگی، وجود رابطه بلند مدت مشتریان یا برند است.

۵- سطح پنجم، نشان دهنده مشتریان متعهدی اشت که آن‌ها از استفاده و کشف نمودن برند مغرور هستند و همچنین این سطح شامل مشتریانی است که برند برای آن‌ها هم از نظر وظیفه­ای و هم برای بیان شخصیت، مهم است. اهمیت و ارزش این طبقه از مشتریان، در توجیه نمودن برند به دیگران می­باشد (آکر[۱۲]، ۲۰۱۱).


جهت دانلود متن کامل تحقیق وفاداری مشتریان و کیفیت روابط شامل اعتماد و رضایتمندی مشتریان  کلیک نماییدبرچسب ها: تحقیق وفاداری مشتریان و کیفیت روابط شامل اعتماد و رضایتمندی مشتریان ، دانلود تحقیق وفاداری مشتریان و کیفیت روابط شامل اعتماد و رضایتمندی مشتریان ، پیشینه تحقیق وفاداری مشتریان و کیفیت روابط شامل اعتماد و رضایتمندی مشتریان ، تحقیق در مورد وفاداری مشتریان و کیفیت روابط شامل اعتماد و رضایتمندی مشتریان ، مقاله وفاداری مشتریان و کیفیت روابط شامل اعتماد و رضایتمندی مشتریان ، مقاله در مورد وفاداری مشتریان و کیفیت روابط شامل اعتماد و رضایتمندی مشتریان ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 14 شهریور 1396 12:41 ب.ظ

تحقیق فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش و اهمیت آن در آموزش و پرورش

نویسنده : نگار موسوی سه شنبه 14 شهریور 1396 12:37 ب.ظ  •   

تحقیق فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش و اهمیت آن در آموزش و پرورش    شامل 95 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش و اهمیت آن در آموزش و پرورش  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

در این مقاله : در دو بخش مجزا ارائه شده است . در بخش اول حول محور فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش و اهمیت آن در آموزش و پرورش و فرآیند آموزش پرداخته می شود و در ادامه مباحثی در مورد مدارس هوشمند و ویژگی های آن مطرح می گیرد . در بخش دوم نیز پیشینه تجربی شامل پژوهش ها ، پایان نامه ها ، مقالات مرتبط با موضوع تحقیق ( اعم از داخلی و خارجی ) مورد بررسی قرار می گیرد .

۲-۲ ) فاوا در آموزش و پرورش

۲-۲-۱ ) اهمیت فاوا در آموزش و پرورش کشور

در ایران موضوع فناوری اطلاعات و مقوله کلاس مجازی از دو وجه اصلی دارای اهمیت است : نخست آنکه یکی از سیاست های اصلی نظام آموزش و پرورش شکوفایی استعدادها و به منصه ی ظهور رساندن توانمندی های افراد در جهت تعالی و توسعه ی متوازن و پایدار است از این رو طراحی و پیاده سازی این ایده گام موثری در تحقق هدف فوق ، رفع تبعیض آموزشی و تربیت نیروهایی است که بتواند در آینده سکان هدایت کشور را بدست گیرند . شایان ذکر است که به دلیل تنگناهای موجود در نظام آموزشی کشور ، متاسفانه در حال حاضر رویکرد حاکم بر مدارس ( و حتی دانشگاه ها ) دیدگاه عملکرد نگر و مبتنی بر خروج است ، به همین دلیل میزان ریزش تحصیلی در مدارس کشور بیش از ده درصد و هزینه ی تکرار پایه افزون بر هزاران میلیارد ریال است . علاوه بر خیل دارندگان مدارک تحصیلی و جویای کار ، معضل عدم کارآفرینی در جامعه ، مبین عدم تجانس آموزش های سنتی رسمی با نیازهای جامعه نیز می باشد .

نکته دیگر وضعیت فضای فیزیکی کلاس های درس موجود در کشور و محدودیت منابع سرمایه گذاری در ساخت و ساز مدارس است . گر چه پس از انقلاب اسلامی تحول شگرفی در مدرسه سازی بوقوع پیوسته و تعداد کلاس های کشور از ۲۵ هزار باب به بیش از ۸۰ هزار باب بالغ شد ؛ لیکن به دلیل افزایش جمعیت جویای تحصیل لازم است در برنامه ی پنج ساله چهارم ، هر سال شش هزار مدرسه ساخته شود تا آموزش و پرورش بتواند پاسخگوی نیازها باشد . علاوه بر این محدودیت منابع مالی دولت و کاهش تخصیص اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش از حدود ۱۴ % اعتبارات عمرانی در سال ۱۳۷۱ به  ۳٫۴ در سال ۱۳۷۸ ، نشان دهنده کاهش سرمایه گذاری در ساخت و ساز مدارس است . ضمن اینکه وجود هفده هزار باب کلاس در چادرها و ساختمان های خشتی و سیزده هزار و پانصد کلاس در مکان های استیجاری خود بر مشکلات قبلی می افزاید . مشارکت بخش های عمومی و غیر دولتی نیز در مدرسه سازی هر چند موجب افزایش کمی و تا حدودی کیفی وضعیت مدارس شده ، همچنان حدود ۵۰% مدارس کشور دو نوبته هستند و بیش از ده هزار میلیارد ریال از اعتبار جاری آموزش و پرورش هرز می رود . آمار نشان می دهد در حال حاضر نظام آموزشی کشور با کمبود حدود نود و پنج هزار باب کلاس مواجه هست که با در نظر گرفتن مدارس چند نوبته و کلاس های استیجاری در مجموع لازم است ۲۵۴ هزار کلاس در کشور ساخته شود . با توجه به نکات پیش گفته ؛ بدیهی است حرکت به سمت طراحی و پیاده سازی کلاس های مجازی به دلیل ماهیت مستقل از مکان و پویایی آن می تواند بسیاری از مشکلات مالی و نظام آموزشی را از میان بردارد و راهکارهای نوین را در بهره وری مناسب از امکانات موجود ارائه نماید ( نیاز آذری ، ۱۳۸۶ : ۱۸۷ ) .

۲-۲-۲ ) دلایل استفاده از فاوا در آموزش

امروز در دنیای تعلیم و تربیت آنچه اهمیت دارد این است که نظام آموزشی هر کشوری یک محیط یاددهی – یادگیری پویا ، به روز و در دسترس برای هر شهروندی را فراهم نماید و این امر به یک عرصه رقابتی شدید در بین تمام کشورها تبدیل شده است .

نیاز به تعلیم و تربیت بیشتر : امکانات زیادی که فناوری اطلاعات برای گروه های ناکارآمد مانند بیسوادان ، ناتوانان جسمی ، بیکاران ، جوانان ، دختران و پناهندگان و مهاجران ایجاد می کند گرایش استفاده از فناوری اطلاعاتی را ایجاد کرده است . در تمام دنیا ورود فناوری جدیدتر علاقه به کسب دانش با روش های متنوع را بیشتر کرده است امروزه آموزش مبتنی بر فناوری در دانشگاه های پیشرفته قابل دستیابی است ؛ مدرسه های هوشمند ، جهشی در یادگیری مجازی ایجاد کرده اند .

انفجار اطلاعات : میزان اطلاعات بشر هر ۴ یا ۵ سال دو برابر می شود معلمان باید تبحر لازم را داشته باشند که فراگیران را در جهت کسب و استفاده از این اطلاعات راهنمایی کنند .

شهروندی جامعه مدرن : برای عملکرد موثر در جامعه مدرن ، شهروندان به تعلیم و تربیت پیشرفته نیاز دارند . ساختار و محتوای فعالیت های یادگیری باید کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان را برای کسب دانش ، مهارت ها ، ارزش ها ، طرز برخوردها و … آماده کند و آنها را برای مشارکت و مسئولیت پذیری در زندگی اجتماعی شان توانمند سازد .

مبارزه با بی سوادی : با وجود انفجار دانش و پیشرفت اطلاعات و فناوری در بسیاری از کشورها تعدادی از مردم سواد خواندن و نوشتن ندارند یکی از عمده ترین موراد استفاده از فناوری اطلاعات آموزش به کارگران است . پیشرفت مداوم با استفاده از فناوری اطلاعات برای کارگران نتایج خوبی را نشان داده است ( عطاران ، ۱۳۸۱ : ۲۲ ) .

 ۲-۲-۳ ) نگرش های توسعه فاوا

پیشرفت فناوری و روش ادغام فناوری در یک سیستم ، یک فرایند پویاست . هر مدرسه باید در درون بافت سیستم خود کار کند تا با گزینه هایی که به بهترین وجه با موفقیت و فرهنگ منحصر به فرد آن تناسب دارد ، هماهنگ شود . حتی در داخل یک مدرسه ، واحدها و دوره های مختلف ، ممکن است از نگرش های متفاوتی استفاده کنند . نگرش ها ( رویکرد ها ) سلسله مراتبی هستند و در آنها نگرش ظهور کننده ، به عنوان نقطه ی آغازین و نگرش تحولی به عنوان یک هدف در آینده ی آموزش و پرورش تلقی می شود ( کارشناسان بخش آموزش عالی یونسکو ، ترجمه قورچیان ، ۱۳۸۲ : ۲۴ ) .

۲-۲-۳-۱ ) نگرش ظهور کننده

رهیافت ظهور کننده به مدارسی مربوط می شود که در اولین مرحله توسعه فاوا قرار دارند . این مدارس شروع به خریداری تجهیزات کامپیوتری و نرم افزار نموده یا شاید به آنها اهدا شود . در این مرحله ی اولیه ، مدیران و معلمان فقط شناسایی امکانات و پیامد های افزودن فاوا به مدیریت مدرسه و برنامه درسی را آغاز می کنند . مدرسه کماکان و به شدت تحت تاثیر روش های معلم محوری و سنتی است . برای مثال ، معلمان به روش سخنرانی توجه دارند و مطالبی تهیه می کنند دانش آموزان نیز گوش می دهند و یادداشت بر می دارند و بر اساس محتوای تعیین شده مورد ارزیابی قرار می گیرند . دانش آموزان فقط از طریق معلمان به فناوری ها دسترسی پیدا می کنند . برنامه درسی که بر مهارت های اساسی و آگاهی از کاربرد فاوا تکیه می نماید به پیشروی به سمت رهیافت بعدی کمک می کند ( همان منبع : ۲۵ ) .

۲-۲-۳-۲ ) نگرش کاربردی

نگرش کاربردی به مدارسی مربوط می شود که در آنها درک تازه ای از نقش فاوا در یادگیری به وجود آمده است . در این مرحله ، مدیران و معلمان از فاوا برای انجام وظایفی که قبلا در مدیریت مدرسه و برنامه درسی اجرا کرده اند ، استفاده می نمایند . معلمان هنوز هم تسلط زیادی بر محیط یادگیری دارند . برای مثال ، ممکن است آموزش با استفاده از برخی فناوری ها مانند اسلاید های الکترونی و راهنمای واژه پرداز انجام شود . دانش آموزان ضمن دریافت آموزش ، یادداشت هایی را به جزوه های تهیه شده توسط معلم اضافه می کنند . آنها ابزار فاوا را برای تکمیل دروس مربوطه به کار می برند و بر حسب مطالب از قبل تعیین شده ، ارزیابی می شوند . مدرسه ، مدت زمان مجزایی را برای هر یک از درس ها در نظر می گیرد که با انعطاف در تلفقیق موضوعات درسی و زمان توام می باشد . دانش آموزان از طریق یک یا دو کلاس کامپیوتر و آزمایشگاه های کامپیوتری به فناوری دسترسی پیدا می کنند  ( همان منبع : ۲۶ ) .

۲-۲-۳-۳ ) نگرش ترکیبی ( ادغامی )

نگرش ترکیبی با مدارسی در ارتباط است که هم اکنون دارای گستره ای از فناوری های کامپیوتری در آزمایشگاه ها ، کلاس ها و حوزه های اداری هستند . معلمان ، روش های جدیدی را که فاوا می تواند موجب تغییر در بهره وری شخصی و روش حرفه ای آنها می شود شناسایی می کنند . برنامه ی درسی ، موضوعات درسی را با هم ترکیب می کند تا انعکاسی از کاربرد در دنیای واقعی باشند . برای مثال ، مطالب از طریق شبکه عظیم جهانی از منابع مختلف مانند جامعه و منابع جهانی تامین می شوند . دانش آموزانی که به فناوری دسترسی دارند می تواند با انتخاب ابزار فاوا ، پروژه هایی را انتخاب کنند که در یادگیری آنان انگیزه ایجاد می کند و اطلاعات آنها را در زمینه ی حوزه های درسی نشان می دهد . مدرسه در ترکیب موضوعات درسی و زمان ، انعطاف پذیری بوجود می آورد  . دانش آموزان با توجه به اسلوب های یادگیری و خط مشی ها ، می توانند انتخاب های بیشتری داشته باشند و در خصوص یادگیری و ارزیابی مسئولیت بیشتری به عهده بگیرند . فاوا به عنوان یک موضوع درسی به برخی از دانش آموزان منتخب در سطح حرفه ای تدریس می شود .

۲-۲-۳-۴ ) نگرش تحولی

رویکرد تحولی ، با مدارسی که فاوا را خلاقانه برای بازسازی و تجدیدنظر در سازمان مدرسه به کار برده اند ارتباط دارد . فاوا به عنوان یک بخش اصلی اما نامرئی بهره وری شخصی و روش حرفه ای جلوه می کند . اینک کانون برنامه ی درسی غالبا دانش آموز محوری بوده و به حوزه های درسی در دنیای واقعی مبدل گردیده است .

دسترسی دانش آموزان به فناوری ، وسیع و نامحدود است . آنها حتی مسئولیت بیشتری در قبال یادگیری و ارزیابی خود به عهده می گیرند . فاوا به عنوان یک حوزه ی درسی در یک سطح کاربردی تدریس می شود و در کلیه ی حوزه های حرفه ای گنجانده می شود . مدرسه به یک مرکز یادگیری برای جامعه مبدل شده است ( کارشناسان بخش آموزش عالی یونسکو ، ترجمه قورچیان ، ۱۳۸۲ : ۲۷ و ۲۸ ) .


جهت دانلود متن کامل تحقیق فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش و اهمیت آن در آموزش و پرورش کلیک نماییدبرچسب ها: تحقیق فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش و اهمیت آن در آموزش و پرورش ، دانلود تحقیق فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش و اهمیت آن در آموزش و پرورش ، پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش و اهمیت آن در آموزش و پرورش ، تحقیق در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش و اهمیت آن در آموزش و پرورش ، مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش و اهمیت آن در آموزش و پرورش ، مقاله در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش و اهمیت آن در آموزش و پرورش ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 14 شهریور 1396 12:39 ب.ظ

تحقیق مفهوم و تعاریف مدیریت دانش یادگیری و خلاقیت سازمانی

نویسنده : نگار موسوی شنبه 21 مرداد 1396 12:25 ب.ظ  •   

تحقیق مفهوم و تعاریف مدیریت دانش، یادگیری و خلاقیت سازمانی  شامل 60 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد مفهوم و تعاریف مدیریت دانش  یادگیری و خلاقیت سازمانی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقـدمه

تغییر و تحولات دو قرن اخیر چهره جهان را یکسره دگرگون ساخته و حتی سرعت تحولات در سالهای اخیر به گونه‌ای بوده است که جهان امروز با جهان یک دهه پیش نیز تفاوتهای بسیاری دارد. برخی نظریه‌پردازان علوم اجتماعی مشخصه اصلی تحولات دو قرن اخیر را در کوچکتر شدن جهان می‌‌دانند گروهی از آنان با رویکردهای متأثر از علوم ارتباطات از دهکده جهانی سخن می‌‌گویند و گروهی دیگر هم صدا با علمای سیاست واژه جهانی شدن[۱] و جامعه جهانی را به کار می‌‌ببرند. جهانی شدن به عنوان یکی از جریان‌های مسلط فکری عصر ما از مهمترین پدیده‌های فرهنگی معاصر به شمار می‌‌آید. این پدیده زمینه چالش‌های فراوانی را در عرصه فرهنگ و تمدن بشری فراهم ساخته است. تأثیر امواج این جریان فکری به خصوص در سه حوزه فرهنگ اقتصاد و سیاست بر کسی پوشیده نیست. از طرفی سازمانها همواره نیازمند کسب اطلاع درباره رویدادها و شرایط محیط است. اطلاعاتی در مورد مشتریان، فناوریها و رقبای جدید و … باید کسب گردد. فقط با این مجموعه اطلاعات، کسب و کار خواهد توانست منابع و دانش خود را برای حداکثر بهره تخصیص دهد و خود را آماده رویارویی با چالشهای برخاسته از دگرگونیهای ناگهانی در جهان اقتصاد و ماهیت و محتوای دانش کند. توسعه شیوه‌های صحیح گردآوری و تحلیل اطلاعات بیرونی به طور روزافزونی، چالش عمده کسب و کار و کارشناسان اطلاعات خواهد شد. دانش، منابع را متحرک خواهد کرد. کارکنان علمی بر خلاف کارگران تولید، مالک ابزارهای تولید هستند. آنها دانش خویش را با خویش جابجا می کنند، بنابراین، می‌توانند آنها را با خود ببرند. از سوی دیگر، نیازمندیهای علمی سازمانها، پیوسته در حال تغییر است. در نتیجه، در کشورهای پیشرفته شمار روزافزونی از نیروی کار ارزشمند و با حقوق بالا شامل کسانی خواهند بود که به معنی سنتی نمی‌توان آنها را اداره کرد. در بسیاری از موارد، نمی‌توان آنان را از کارکنان سازمانهایی دانست که برای آن کار می‌کنند، بلکه باید آنها را پیمانکاران، کارشناسان، مشاوران، شرکای سازمان قلمداد کرد. شمار روزافزونی از این افراد، خود را به واسطه دانشی که دارند متمایز می‌کنند، نه به واسطه سازمانی که از آن پول می‌گیرند. لذا مفهوم نیروی کار پویا[۲] نیز دگرگون می‌شود. محیط رقابتی با ظرافت خاص و با سطح بالایی از عدم اعتماد در حال تغییر است؛ و این به معنی تغییر دائمی استراتژیهای رقابتی و در رأس آن استراتژیهای وفادارسازی مشتریان است. در چنین محیطی به یک روش پویا برای فرموله کردن استراتژی و اجرای آن مورد نیاز است و این خود یکی از چالشهای فراروی مدیران در قرن ۲۱ است (دانایی، ۱۳۹۲). بنابراین در این فصل به مدیریت دانش سازمانی، تعاریف و مفاهیم و ابعاد و زوایای مختلف آن و نقش آن در سازمان اشاره شده و سپس نقش یادگیری و ابعاد آن و خلاقیت سازمانی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به در پایان پیشینه تحقیقات در مورد متغیرهای تحقیق مورد بحث قرار می گیرد.

 بخش اول:مدیریت دانش

۲-۱) مقدمه

روند تحولات فعلی، ادامه تحولات کلان تاریخی بشر است. تحول انقلاب کشاورزی به انقلاب صنعتی و سپس به انقلاب اطلاعاتی گسترده‌تر از آن است که بتوان آن را دستاورد گروهی خاص قلمداد کرد. همانطور که انقلاب کشاورزی دستاورد مستقیم تمدنهای خاورمیانه و نتیجه کل میراث بشری بود که بعداً عالمگیر شد و دیگر متولی خاصی ندارد، انقلاب اطلاعاتی نیز نتیجه طرح و برنامه خاصی نیست. پیشتازان آن همه جایی و هیچ جایی هستند. طبقه تازه و ارباب رایانه به مرز خاصی تعلق ندارد. از طرفی، اگر تولید تمدن کشاورزی به زمین وابسته بود و تولید صنعتی به سرمایه و مواد خام، که همه تمام شدنی است، تولید تمدن اطلاعاتی به نبوغ، ابتکار و خلاقیت بشری وابسته است. نیروی کار از یک سو پایان ناپذیر است و از سوی دیگر، برخلاف سرمایه و زمین، معادله جمع جبری صفر برآن حاکم نیست که نفع یکی زیان دیگری باشد، پرسش اختصاصی راجع به ایران این است که با این پدیده و عصر جدید چگونه باید برخورد کرد؟

حافظ چه خوب می‌گوید:

رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار

کار ملک است آنکه تدبیر و تأمل بایدش

باید با استفاده از روش مشاهده‌ای مندلیف وار، از اینکه که هستیم و کجا واقع شده‌ایم، درست صورت‌برداری کنیم. آیا جدولی مندلیف وار از وضعیت خود در پیوند با تاریخ خود، با فرهنگ خود و بالاخره، با نظام پیچیده فرهنگی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان پیش‌رو داریم؟ در غیر اینصورت، چه کسی و کجا باید آن را برایمان تهیه کند؟ بدیهی است افراد پاسخگو انسانهای متفکر، مدبر و محقق و محل پاسخگویی مراکز علمی، تحقیقات و دانشگاهی است. چرا؟ تافلر عصر کنونی را «آغاز جنگ بر سر کنترل جهان» و دانایی را «ثروتی از نمادها» می‌داند. او عقیده دارد که این دوران «عصر کیمیاگری» اطلاعات و زمان ایستادگی «دانایی در برابر سرمایه» است و در همین دوران است که «جنگهای اطلاعاتی و جنگ الکترونیکی» آغاز می‌شود و اوج می‌گیرد. بنابراین، توانایی مدیریت دانش و ایجاد ساختارهای اقتصاد دانایی محور بسیار مهم‌تر از خود دانش است. سعادت یک ملت به میزان اندوخته دانش بستگی ندارد، بلکه به توانایی آن ملت در تولید و ایجاد و مدیریت دانش وابسته است (حبیبی، ۱۳۹۲). مدیریت دانش مقوله‌ای مهم محســوب می‌شود که در سازمانها به دنبال آن است تا نحوه چگونگی تبدیل اطلاعات و دانسته‌های فردی و سازمانی را به دانایی و مهارتهای فردی و گروهی تبیین و روشن سازد. به منظور موفقیت در مدیریت دانش نباید مدیریت دانش محور را به عنوان فرایند پایان‌پذیر در نظر گرفت. مدیریت دانش هرگز پایانی نخواهد داشت، زیرا که تقسیم‌بندی دانایی مورد نیاز، همیشه در حال تغییر و تحول است. با بررسی و تحلیل دانایی و اهمیت ویژگیهای آن در حیطه عملکرد سازمانها می‌توان دریافت که برخورداری از دانایی و اطلاعات روزآمد برای ادامه حیات سازمانها به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. به خصوص اگر روند تغییر و تحولات دانایی در جامعه به دقت مورد ارزیابی واقع شود. این نتیجه هم حاصل می‌شود که جامعه فراصنعتی امروز جامعه‌ای اطلاعاتی است که در آن به تدریج فناوریهای نیروافزا جای خود را به فناوریهای دانش افزا می‌دهند (صیف و کرمی، ۲۰، ۱۳۸۳).

 ۲-۱-۱) تاریخچه مدیریت دانش

دورنمای تاریخی از مدیریت دانش امروزی، به این مطلب اشاره دارد که مدیریت دانش یک خواسته قدیمی بوده است. دانایی شامل دانستن و دلایل دانستن به وسیله فلاسفه غربی به صورت مدون شاید هزار سال قبل ایجاد شده باشد. همچنین فلاسفه شرقی یک مشارکت هم‌اندازه در تدوین دانایی داشتند اگر چه بیشتر تأکید آنها بر دریافت هدایتهای روحانی و زندگی مذهبی بود و بسیاری از این تلاشها به سمت به دست آوردن دریافتهای مجرد و فرضی از آنچه که دانایی مورد بحث قرار می‌دهد مربوط می‌گشت. حتی برخی دیگر از این هم فراتر رفته‌اند و معتقدند که تلاشها و نیروهای انسانهای اولیه در محیط ناآشنای زندگی خود برای فهم روابط و بقا، نمونه‌های عملی از جستجوی دانایی و هدایت آن دانایی به سود خود است (ممیشی، ۱۳۹۲).

در مدیریت دانش امروزه تأکید بر این است که افراد دارای قدرت فکر کردن و تجزیه و تحلیل مسائل بشوند و افراد بیشتر دارای وظایف عقلائی باشند تا فعالیتهای یدی و باید به کارکنان آزادیهای فکری داد تا بتوانند در مورد کار خود اظهارنظر کنند. اما تمرکز حاضر بر دانایی به طور عمده اغلب بر اثربخشی‌های اقتصادی تأکید دارد و اینجاست که نقش اصلی انسان در سطح مدیریت دانش مطرح می‌گردد چرا که این واقعیت آشکار شده است که دستیابی به سطحی از رفتار اثربخش برای رقابت عالی و سطح بالا ضروری است و این مستلزم این است که همه افراد سازمان در نظر گرفته شوند و ما برای این کار باید بین شناخت، انگیزش، رضایت فردی، احساس امنیت و خیلی از عوامل دیگر یکپارچگی و هماهنگی ایجاد کنیم. امروزه مدیریت دانش فقط با فشار اقتصادی ایجاد نمی‌شود بلکه جنبه مهم مدیریت دانش رفتار اثربخش افراد است.


جهت دانلود متن کامل تحقیق مفهوم و تعاریف مدیریت دانش  یادگیری و خلاقیت سازمانی کلیک نماییدبرچسب ها: تحقیق مفهوم و تعاریف مدیریت دانش یادگیری و خلاقیت سازمانی ، دانلود تحقیق مفهوم و تعاریف مدیریت دانش یادگیری و خلاقیت سازمانی ، پیشینه تحقیق مفهوم و تعاریف مدیریت دانش یادگیری و خلاقیت سازمانی ، تحقیق در مورد مفهوم و تعاریف مدیریت دانش یادگیری و خلاقیت سازمانی ، مقاله مفهوم و تعاریف مدیریت دانش یادگیری و خلاقیت سازمانی ، مقاله در مورد مفهوم و تعاریف مدیریت دانش یادگیری و خلاقیت سازمانی ،
آخرین ویرایش: شنبه 21 مرداد 1396 12:27 ب.ظ

تحقیق فناوری اطلاعات و ابعاد و روند کاربرد آن

نویسنده : نگار موسوی شنبه 21 مرداد 1396 12:24 ب.ظ  •   

تحقیق فناوری اطلاعات و ابعاد و روند کاربرد آن   شامل 55 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  فناوری اطلاعات و ابعاد و روند کاربرد آن  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

 ۲-۱- فناوری اطلاعات[۱]

واژه فناوری اطلاعات از اواخر دهه ۱۹۷۰ برای اشاره به استفاده از کامپیوتر برای کار با اطلاعات ابداع شد می توان گفت که این فناوری تمامی گونه های کامپیوتر، سخت افزار؛ نرم افزار و همچنین شبکه های ارتباط بین دو کامپیوتر با یک ابر کامپیوتر و یک اداره تا شبکه های گسترده در جهان را شامل می شود. بررسی ها نشان می دهد در سال ۱۹۶۵ اطلاعات و ارتباطات حدود ۵ % هزینه سرمایه گذاری شرکت ها را به خود اختصاص داده این رقم در ۱۹۸۰ به ۱۵ % و در پایان سال ۱۹۹۰ به ۵۰ % کل سرمایه گذاری شرکت ها رسید که این روند حاکی از اهمیت فناوری اطلاعات در کسب و کار است که یک مزیت استراتژیک برای سازمان ها محسوب می شود (رشیدی،۲۰۰۶)

در عصر فناوری اطلاعات سازمان ها به سازمان ها الکترونیکی تبدیل شده اند و کارکنان خارج از فضای فیزیکی به فعالیت مشغول اند علاوه بر این تغییرات فناوری و نیروی بی حد و مرز اینترنت باعث شده است که مشتریان بیش از گذشته به سازمان نزدیک شوند (فیاضی، ۲۰۰۷).

در عصر اطلاعات بر عکس صنعت که کار ها تکراری بود و حضور فیزیکی کارکنان در محل کار ضروری می نمود کارمندان می توانند کار خود را در هر زمان و مکانی انجام دهند و بخش عمده کار بدون سرپرستی و به عنوان عضوی از یک تیم به انجام می رسد. عصر اطلاعات منجر به استقلال کار از فضا و زمان گردیده و در بعد ساختار اجتماعی نیز تحقیقات از گرایش ساختار اجتماعی به سوی ساختار ارگانیک  حکایت دارد (وارث ،۱۳۸۰)

۲-۱-۱- تعاریف فناوری اطلاعات

واژه فناوری اطلاعات اولین  بار توسط لویت و وایزلر (Leavitt & Whisstler) در سال (۱۹۸۵) به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیم گیری ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شد. از فناوری اطلاعات برداشت های مختلفی وجود دارد و همین برداشت ها موجب گردیده تا تصاویر متفاوتی از آن در مجامع مختلف ارائه شود (صرافی زاده ۱۳۸۳ ، ۱۶).

*فناوری اطلاعات را مانند دیگر فناوری ها می توان به روابط میان سخت افزار، نرم افزار، شبکه و توانایی ها و اقداماتی که از این ابزارها ناشی می شود، تعریف کرد. فناوری اطلاعات نه تنها به انجام پردازه های دقیق و صحیح به رشد اتوماسیون[۲] کمک می کند بلکه از طریق ارائه اطلاعات در زمینه های مختلف فعالیت سازمان ثروت جدیدی را برای سازمان به همراه می آورد. این امر وجه تمایز فناوری اطلاعات با سایر فناوری های مورد بهره برداری در سازمان است. فناوری اطلاعات نه تنها به توانایی های پردازش داده ها توسط رایانه بلکه به مهارت های انسانی و مدیریتی در بهره برداری از آن ها دلالت دارد. بنابراین فناوری اطلاعات نه تنها شامل رایانه و دیگر تجهیزات بلکه توانایی ها و اقدامات در نحوه انجام کار می شود (صرافی زاده ،۱۳۸۳ ، ۱۶ ).

* فناوری اطلاعات را می توان مجموعه فنون وابزارهایی دانست که در جهت بهینه ساری و پشتیبانی فعالیت های سازمان برمحور اطلاعات و دانش به کار گرفته می شوند .این امرشامل مطالعه ،زراحی ،توسعه،اجراو نگهداری و مدیریت نظام های اطلاعاتی رایانه ای است که سازمان در جمع آوری ،ثبت ، پردازش ،ذخیره ،بازاریابی ،انتقال وتوزیع اطلاعات یاری می کند .فناوری اطلاعات رشته ای است که از صنایع الکترونیکی برای دستیابی به اطلاعات استفاده  می کند و اثر سیستم رایانه ای را بر افراد،سازمان ها و جامعه بررسی می کند .فناوری اطلاعات به ما می آموزد که چگونه به تغییر سازمان پرداخته ،کسب و کارجدبدب را آغاز کنیم و یا اصولا چگونه در ارتباط با محیط و سایر سازمان ها، کسب و کارموثر تری را برقرارکنیم (صرافی زاده،۱۸،۱۳۸۳).

*فناوری اطلاعات مفهومی بین رشته ای و فرا رشته ای است که از فناوری های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری سود می جوید تا محصول یا خدمت جدید تولید کند. بنابراین تعاریف فناوری اطلاعات گوناگونی مشاهده می شود.

* فناوری اطلاعات مجموعه ای از ابزارها ، تجهیزات و دانش ها و مهارت هاست که از آنها در گردآوری ذخیره سازی بازیابی و انتقال اطلاعات استفاده می شود و براساس این تعریف فناوری اطلاعات مجموعه ای از ابزار ؛ دانش ، روش و مهارت خواهد بود که در تولید ، انتقال و پردازش اطلاعات استفاده می شود .

*فناوری اطلاعات برای توصیف نوعی از فناوری به کار می رود که ما در ضبط ، ذخیره سازی ، پردازش ، بازیابی ، انتقال و دریافت اطلاعات یاری می رساند . این اصطلاح فناوری های نوین مانند رایانه ، انتقال از طریق فاکس ، میکروگراف ها ، ارتباطات از راه دور را در بر می گیرد.

* انجمن فناوری اطلاعات آمریکا ، فناوری اطلاعات را مطالعه، طراحی ، گسترش و توسعه و اجرا، پشتیبانی و مدیریت سیستم های اطلاعاتی رایانه ای تعریف نموده است . مطابق این تعریف فناوری اطلاعات به جنبه های مرتبط با فناوری یک سیستم اطلاعاتی اشاره دارد و شامل سخت افزار بانک اطلاعاتی ، شبکه های نرم افزاری و دیگر ابزارهاست.

برخی فناوری اطلاعات را مترادف با سیستم های اطلاعاتی به کار می برند و یا حتی به عنوان یک مفهوم گسترده تر که در بر گیرنده چندین سیستم اطلاعاتی کاربران مدیریت است در نظر   می گیرند.( قلی پور ، ۱۳۸۰ ؛ ص ۱۳۱).


جهت دانلود متن کامل تحقیق فناوری اطلاعات و ابعاد و روند کاربرد آن  کلیک نماییدبرچسب ها: تحقیق فناوری اطلاعات و ابعاد و روند کاربرد آن ، دانلود تحقیق فناوری اطلاعات و ابعاد و روند کاربرد آن ، پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات و ابعاد و روند کاربرد آن ، تحقیق در مورد فناوری اطلاعات و ابعاد و روند کاربرد آن ، مقاله فناوری اطلاعات و ابعاد و روند کاربرد آن ، مقاله در مورد فناوری اطلاعات و ابعاد و روند کاربرد آن ،
آخرین ویرایش: شنبه 21 مرداد 1396 12:25 ب.ظ

تحقیق مدیریت استراتژیک و نظام جبران خدمت

نویسنده : نگار موسوی شنبه 21 مرداد 1396 12:21 ب.ظ  •   

تحقیق مدیریت استراتژیک و نظام جبران خدمت  شامل 61 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد مدیریت استراتژیک و نظام جبران خدمت  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

-۱- مقدمه:

امروزه مبحث مدیریت استراتژیک یکی از مطرح ترین بحث های مدیریت می باشد. مدیریت استراتژیک یکی از مهمترین شاخه های راهگشا در حوزه مدیریت قلمداد می شود زمانی که صحبت از مدیریت استراتژیک به میان می آید، باید در نظر داشت که مدیریت خود اجزا، وظایف و ابعاد مختلفی را شامل می شود که در صورت تمایل به موفقیت، تمامی این ابعاد باید به شکل یکپارچه مورد توجه قرار گیرند. به سخن دیگر اگر در سازمانی، تصمیم گیری با نگرش استراتژیک صورت گرفته و استراتژی های شایسته ای تدوین گردد، ولی اجرای آن به خوبی صورت نگیرد، مسلما نمی توان گفت که دراین سازمان مدیریت استراتژیک حاکم بوده است. مدیریت استراتژیک ابزاری حیاتی است که سازمان را قادر می سازد با تکیه بر نقاط قوت خود و فرصت ها ی موجود، نقاط ضعف را رفع و در مقابل تهدیدات محیطی بایستد و در نتیجه برای سازمان مزیت رقابتی بوجود آورد. این نوع مدیریت با مفهوم جدیدی از مدیریت همراه است و تحولی در تئوری‌های مدیریت ایجاد می کند. مکاتب سازمانی (کلاسیک، نئوکلاسیک، جدید و اقتضاء) به جنبه‌هایی از سازمان و عملکرد آن (ترکیب سازمان، نقش افراد در رفتار سازمان ، روابط انسانی و محیط کار) تأکید می‌کردند که در کنترل مدیریت بود (شیروانی؛ ۱۳۸۸، مقاله کنفرانس).

لذا تا قبل از اوایل دهه ۱۹۷۰ مدیران برنامه ریز تصور می کردند، روزهای خوب در پیش است و برنامه آتی صرفا بسط برنامه های گذشته سازمان است. چرا که محیط از ثباتی نسبی برخوردار بود و چنین نیازی هم احساس نمی شد. به تدریج با رشد مستمر اقتصادی، اوضاع قابل اطمینان محیطی از میان رفت و تغییرات و حوادث شتابنده ای در جهان اتفاق افتاد. لذا تغییرات و دگرگونی های سریع و پیچیده‌ جامعه و تأثیر آن بر رشد و توسعه‌ شرکت‌ها موجب شد که مدیران توجه خود را به محیط سازمان معطوف گردانند و مفاهیمی مانند سیستم، اقتصاد، برنامه‌ریزی بلند مدت، استراتژیک و فرایند مدیریت استراتژیک مورد توجه صاحب‌نظران مدیریت قرار گیرد. این مفاهیم و نظریات پاسخ علم مدیریت به دگرگونی و تغییرات وسیع اقتصادی و اجتماعی بود. توجه به محیط، آگاهی از تاثیر متغیرهای محیطی و ارائه‌ چشم اندازی از فعالیت آینده برای سازمان‌ها، لزوم آمادگی برای برخورد با تغییرات مداوم را توجیه می کند. وجود عدم قطعیت های محیطی در مسایل سازمانی به لحاظ مبهم بودن و طبیعت احتمالی رخدادهای آتی و آمادگی سازمان‌ها جهت تغییر، برخوردی متفاوت با تغییر، نوع تصمیمات‌، عوامل جدید مؤثر بر تصمیم‌گیری و قطعیت در مورد تغییرات آینده، توجه به استفاده از مدل مدیریت استراتژیک را افزون تر می کند (داوری؛۱۳۸۰،۴۲).

عصر حاضر عصر تحول سریع علم، دانش و فن آوری است و آنچه در این عصر توجه صاحبان خرد، اندیشه و فن و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است، سرعت بسیار زیاد نوآوری ها و گسترش آن در حوزه های فنی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است. از طرف دیگر بحث آزاد سازی تجاری و پیوستن به سازمان تجارت جهانی شرایطی را بوجود آورده است که در هر کشوری برنامه ریزان، سیاستمداران و صاحبان فن و سرمایه (فعالان اقتصادی) برای دستیابی به ثبات اقتصادی و پایداری در عرصه رقابت جهانی، باید جهانی فکر کنند و بومی عمل کنند. در این شرایط وجود یک سیستم مدیریتی جامع ضروری است که با توجه به رویدادهای جهانی و داخلی و با تکیه بر توان بالقوه هر سازمان به موفقیت و حیات پایدار آن سازمان کمک کند و موقعیت خود را در فضای کسب و کار رقابتی حفظ کرده و بهبود بخشند. (تلیکانی و غروی؛ ۱۳۸۶،ن ا).

اجرای استراتژی ها ایجاب می کند که سازمان هدف های سالانه در نظر بگیرد، سیاست ها را تعیین کند، در کارکنان انگیزه ایجاد نماید و منابع را به گونه ای تخصیص دهد که استراتژی های تدوین شده به اجرا درآید. اجرای استراتژی ها مستلزم توسعه فرهنگی است که استراتژی ها را تقویت نماید، یک ساختار اثربخش سازمانی شالوده ریزی کند، تلاش های بازاریابی را هدایت نماید، بودجه بندی کند، سیستم های اطلاعاتی به وجود آورد و از آنها استفاده نماید وسرانجام با توجه به عملکرد سازمان خدمات کارکنان را جبران نماید.( بین عملکرد وجبران خدمات کارکنان رابطه ای معقول برقرار کند.(آر.دیوید؛۱۹۹۹ ، ۲۵)

هر سازمان نظام یافته بر اساس ماموریت خود دارای اهداف بلند مدت و کوتاه مدت است و برای رسیدن به این اهداف ، باید استراتژی هایی تدوین، اجرا و ارزیابی نماید. مسلماً نظام جبران خدمات کارکنان نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و سازمانها برای تحقق اهداف نظام جبران خدمات در بلند مدت لازم است استراتژی خود را بر مبنای مدیریت استرتژیک، تدوین و اجرا نمایند. یک استراتژی باید قادر به تحقق اهداف سازمان در مسیر رشد وتعالی وخلاقیت و نوآوری باشد.  استراتژی های مدیریت منابع انسانی نیز باید در راستای اهداف سازمان تدوین گردد. استراتژی جبران خدمات کارکنان  به عنوان برنامه های بلند مدت باید در مسیر تحقق اهداف سازمان تدوین واجرا گردد. بنابراین لازم است قبل از بحث در مورد محور اصلی تحقیق، مختصراً به مدیریت استراتژیک در مقوله منابع انسانی اشاره گردد.

۲-۲- مدیریت  استراتژیک :

در دهه های ۸۰ و ۹۰ تغییرات مهمی مثل جهانی شدن، رقابت جهانی، ظهور صنایع جدید، گسترش کاربرد تکنولوژی اطلاعات، کاهش قدرت اتحادیه ها و ایجاد ادغام ها و جذب ها به وجود آمده اند که چگونگی انجام کسب و کار در حال حاضر را تحت تأثیر قرار داده اند. هم چنین این عوامل موجب تفکر مجدد در شیوه مدیریت سازمان ها و فرآیندها شده که مدیریت منابع انسانی یکی از فرآیندهایی است که تحت تأثیر آن تفکر قرار گرفته است. بدین ترتیب تمرکز تحقیقات مدیریت منابع انسانی از سطح خرد به سطح کلان یا دیدگاه استراتژیک سوق پیدا کرده اند. به عبارتی به سمت پیوند با استراتژی های کسب و کار و اهداف سازمان حرکت نموده اند. در این خصوص مباحث زیادی مطرح گشته اما آنچه اهمیت دارد این است که، نیروی انسانی چگونه با استراتژی سازمان پیوند می خورد. مدیریت منابع انسانی استراتژیک نشان می دهد که مجموعه ای از سیاست ها و کارکردهایی که برای مدیریت نیروی کار مورد استفاده قرار می گیرند، بایستی در بستر استراتژی سازمانی شکل گیرند. پس منظور از مدیریت منابع انسانی استراتژیک این است که فعالیت های منابع انسانی جهت پشتیبانی استراتژی رقابتی و اجرای موثر آن به کار گرفته شوند. البته لازم به ذکر است که واژه استراتژیک منعکس کننده این است که تمام ساختارها و فرایندها بایستی همراستای استراتژی سازمان باشد (حسن پور و عباسی؛ ۱۳۸۸،جلد دوم۳۶).

۲-۳- استراتژی:

۲-۳-۱-تعریف استراتژی:

شاندلر (۱۹۶۲): استراتژی عبارت است از طرح یک واحد همه جانبه و تلفیقی که نقاط قوت و ضعف سازمان را با فرصت ها و تهدیدات محیطی مربوط ساخته و دستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می سازد.

اندروز (۱۹۷۱): استراتژی الگوی منظورها، مقاصد، اهداف، خط و مشی های اصلی و طرح هایی برای دستیابی به این اهداف است.

مینزبرگ(۱۹۷۸):  استراتژی الگوی به جریان انداختن تصمیمات است.

جک ولش: استراتژی تلاش برای تعیین جایگاهی است که به خود اختصاص داده ایم، نه پرداختن به این موضوع که آرزو داشتیم در چه جایگاهی باشیم (تلیکانی و غروی؛ ۱۳۸۶،ن ا).

۲-۳-۲- تصمیم گیری استراتژیک:

برای تصمیم گیری استراتژیک دو جنبه ذهن روشن و پویا (تفکر استراتژیک) و اطلاعات به روز و مرتبط (اطلاعات بدست آمده از برنامه ریزی استراتژیک) مورد نیاز است. تصمیمات استراتژیک بسیار پر هزینه اند، چند بخشی هستند و تمامی ابعاد سازمان را در بر می گیرند و در راس سازمان اتخاذ می شوند و به سطوح پایین تر تکلیف می شوند (تلیکانی و غروری؛۱۳۸۶، ن ا).

مدیریت استراتژیک در لغت به معنای مدیریت راهبردی است. بخش استراتژیک لغت یعنی برای رسیدن به اهداف اقدام کن و مسائل را حل کن. استراتژی یعنی رسیدن به اهداف کلی. بر اساس این تعریف استراتژی یعنی تلاش هماهنگ عناصر یک سازمان برای رسیدن به اهداف که این امر سبب فرموله شدن روش سازمان و ایجاد یک روش هماهنگ و سازگار در رسیدن به اهداف می شود در علم مدیریت، استراتژیک، تعیین اهداف اساسی شرکت در بلند مدت است. مدیریت استراتژیک با اهداف بلند مدت سازمان سر و کار دارد و با تعدیل اثرات محیط خارجی سازمان اهداف سازمان را در راستای ماموریت آن به پیش می برد.(پلمن، ۲۰۰۵، ۳۱)

مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین، اجراء و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلند مدت خود دست یابد. همان گونه که از این تعریف استنباط می شود در مدیریت استراتژیک برای کسب موفقیت سازمانی بر چندین عامل تاکید می شود: هماهنگ کردن مدیریت، بازاریابی، امور مالی( حسابداری)، تولید( عملیات)، تحقیق وتوسعه وسیستم اطلاعات رایانه ای.(آر.دیوید ؛۱۹۹۹ ،۲۴)


جهت دانلود متن کامل تحقیق مدیریت استراتژیک و نظام جبران خدمت  کلیک نماییدبرچسب ها: تحقیق مدیریت استراتژیک و نظام جبران خدمت ، دانلود تحقیق مدیریت استراتژیک و نظام جبران خدمت ، پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک و نظام جبران خدمت ، تحقیق در مورد مدیریت استراتژیک و نظام جبران خدمت ، مقاله مدیریت استراتژیک و نظام جبران خدمت ، مقاله در مورد مدیریت استراتژیک و نظام جبران خدمت ،
آخرین ویرایش: شنبه 21 مرداد 1396 12:24 ب.ظ

تحقیق ارتباط و نظریه های ارتباط

نویسنده : نگار موسوی شنبه 21 مرداد 1396 12:20 ب.ظ  •   

تحقیق ارتباط و نظریه های ارتباط   شامل 62 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  ارتباط و نظریه های ارتباط  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

سازمانی اجتماعی است که حیات و پایداری آن به وجود پیوندی قوی بین اجزا و عوامل تشکیل دهنده آن بستگی دارد. احساس بی عدالتی در رضایت شغلی افراد اثرات مخربی بر روحیه همکاری دارد. چرا که اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارمند را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بی توجهی و بی عدالتی و توزیع ناعادلانه دستاوردها روحیه کارمند را تضعیف کرده و انگیزه تلاش , فعالیت و همکاری آن را تنزل می دهد .

بنابراین سازمان عبارت از فرایندهای نظام یافته از روابط مقابل افراد برای دست یافتن به هدفهای معین, پس عنصر اصلی و موثر هر سازمان را منابع انسانی آن سازمان تشکیل می دهد که در بین آنها روابط متقابل بر قرار است, و بهترین راه سازماندهی این منابع استفاده شایسته سالاری در میان آنها است. در نهایت می توان گفت که سازمان چیزی جز روابط متقابل بین افراد نیست و ساختار سازمانی این روابط متقابل را که شامل تعیین نقشها, سلسله مراتب هدفها و سایر ویژگیهای سامان است منعکس می نماید که همه آنها در جهت رضایت کارکنان و جلوگیری ترک خدمت آنهاست.

رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان است که محتوا و زمینه وفاداری و علاقه مندی کارکنان به سازمان مطبوعشان را موجب می گردد. رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. این حالت احساسی مثبت کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد می کند. از نظر سازمانی سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقای کارمند می شود.

نارضایتی کارکنان از شغل و حرفه خود، عوارض و پیامد‌های متعددی را در پی خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های نارضایتی شغلی تنزل روحیه فرد و ایجاد تزلزل و تردید در اوست. در اینجا این سوال پیش می‌آید که آیا ایجاد رضایت شغلی در کارکنان در زمره وظایف و مسئولیتهای مدیران و سرپرستان است؟ واقعیت این است که همان‌ قدر که سازمان در برقراری و تنظیم روابط انسانی خوب می‌تواند موثر باشد، مدیران نیز تاثیر گذارند. می‌توان گفت وقتی که سازمان به مدیر اجازه می‌دهد تا فضای مناسبی را برای کار ایجاد کند، در واقع انجام وظایف مدیریتی او را تسهیل نموده و در انجام موثر و روان آن وظایف کمک کرده است. در این میان نقش کارکنان در وظیفه اصلی مدیر به تنظیم ارتباطات شخصی و سازمانی با زیردستان خود مربوط می‌شود.

بخش اول

۱-۱ تعریف ارتباط

فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده به شرط همسان بودن معانی بین آنها.ارتباط، تعاریفی متعدد دارد به‌طور کلی، ارتباط را می‌توان شکلی از کنش متقابل دانست که از طریق نمادها صورت می‌گیرد.

نمادها ممکن است اشاره‌ای، تصویری، تجسمی و لفظی باشد که به منزله محرک رفتار عمل می‌کنند (مک براید، ۱۳۷۵).

در دنیای متحول امروز فرستنده پیام درپی آن است که ادراک مشترکی از یک پیام برای هرگیرنده پیامی به دست آورد. بنابراین هدف ارتباطات، دستیابی به اقدام هماهنگ بین پیام دهنده وگیرنده پیام می باشد. این بدین معناست که مفهومی که از درون فردی برخاسته است به میان دیگران راه یافته و توسط دیگران برداشت می شود. یعنی درواقع ارتباطات، برخی ازمفاهیم وتفکرات ومعانی ویا به عبارت بهترپیام ها را به دیگران تفهیم می کند. براین اساس ،ارتباطات را انتقال مفاهیم ویا انتقال نشانه ها ونیزانتقال ویا تبادل پیامها می دانند(فرهنگی،١٣٧٣ :۴۱).

ارتباطات بیانگر فراگرد ایجاد معنی است)دین،بارنلود ، ١٩۶٢ .(

ارتباطات فراگرد تفهیم وتفاهم وتشریک مساعی است )نلسون و پیرسون ، ١٩٨٣ .(

ارتباطات به گونه ای وسیع وگسترده تجارب مشترک تعریف شده است )فرهنگی، ١٣٧٣(۴۴:.

در فرهنگ لغت وبستر، واژه ارتباط با معادل هایی نظیر رساندن،بخشیدن، انتقال دادن، آگاه ساختن، مکالمه و مراوده داشتن، معنا شده است.فرهنگ فارسی معین، ارتباط را به معنی ربط دادن، بستن، پیوند، و …به­کاربرده­است.

حوزه‌های تخصصی ارتباطات به مسایل مختلفی میپردازند از جمله:

ارتباطات جمعی, ارتباطات توسعه, مطالعات رسانه ای, ارتباطات سازمانی, زبان شناسی اجتماعی, تحلیل گفتمان, زبان شناسی شناختی, معنی شناسی, پیدایش و گسترش اندیشه های جامعه شناختی ارتباطات  پیدایش و گسترش اندیشه های جامعه شناختی ارتباطات.

در تعریف ارتباط اندیشمندان تاکیدات گوناگونی به کار برده اند. گروهی از اندیشمندان در تعریف بر ترغیب و اقناع یا همانندی و اشتراک فکر با ابعاد گسترده تر و به صورت تاثیر مطرح کرده اند.عد ای بر پاسخ و بازتاب تاکید بیشتری کرده اند. عده دیگری از اندیشمندان بر عنصر پیام تاکید کرده اند.

۱-۱-۱نظریه ارتباط از نظر ارسطو:

ارسطو فیلسوف یونانی اولین دانشمند شناخته شده ای است که ۲۳۰۰ سال پیش نخستین بار در زمینه ارتباطات سخن گفته است. او در کتاب مطالعه معانی بیان که معمولا آن را مترادف ارتباط می دانند، در تعریف ارتباط می نویسد: ارتباط عبارت است از جستجو برای دست یافتن به کلیه وسایل وامکانات­موجودبرای­ترغیب­و­اقناع­­دیگران(آذری،۴۵:۱۳۸۴).


جهت دانلود متن کامل تحقیق ارتباط و نظریه های ارتباط  کلیک نماییدبرچسب ها: تحقیق ارتباط و نظریه های ارتباط ، دانلود تحقیق ارتباط و نظریه های ارتباط ، پیشینه تحقیق ارتباط و نظریه های ارتباط ، تحقیق در مورد ارتباط و نظریه های ارتباط ، مقاله ارتباط و نظریه های ارتباط ، مقاله در مورد ارتباط و نظریه های ارتباط ،
آخرین ویرایش: شنبه 21 مرداد 1396 12:21 ب.ظ

تحقیق بانکداری الکترونیکی

نویسنده : نگار موسوی شنبه 21 مرداد 1396 12:18 ب.ظ  •   

تحقیق بانکداری الکترونیکی  شامل 57 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  بانکداری الکترونیکی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

این مقاله، از ۴ بخش تشکیل شده است. بخش اول بر بانکداری الکترونیکی تمرکز دارد. در بخش دوم، بانکداری اینترنتی به طور تخصّصی بحث خواهد شد و در بخش سوم پذیرش بانکداری اینترنتی، تئوری ها و مدل های مختلف پذیرش نوآوری و تکنولوژی جدید ، ارائه گردیده است و در نهایت با ارائه پیشینه تحقیق خاتمه می یابد.

بخش اول: بانکداری الکترونیکی

  ۱-۱) مقدمه

با رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، روش سنتی ارائه خدمات بانکی (که اغلب مبتنی بر کاغذ بود)، زیر سؤال رفته و ضرورت بازبینی و طرح ریزی مجدد فرآیندهای کاری و همچنین استفاده از فناوری های جدید نظیر اینترنت در صنعت بانکداری بیش از پیش احساس می شود. انتشار به موقع و به هنگام تکنولوژی جدید و پذیرش آن، یک عنصر اساسی در تأمین رشد اقتصادی است. از این دیدگاه، درک عوامل تعیین کننده پذیرش تکنولوژی، موضوعی بسیار مهم است. انتشار نوآوری تکنولوژیکی زمینه ای چند رشته ای با تاریخچه طولانی است. رویکردهای نظری مختلفی برای مطالعه تصمیم پذیرش نوآوری مطرح شده است. اگرچه ادبیات پذیرش تکنولوژی جدید فنی است، اما تعداد کمی از مطالعات نگاه ویژه ای روی صنعت خدمات مالی داشته اند. شناختی که در مورد اهمیت ویژه نوآوری های مالی وجود دارد، شناختی کلّی و عمومی است. در زمینه مطالعه انگیزه و گرایش مشتری به استفاده از تکنولوژی جدید هنگام تعامل با بانک نیز این محدودیت دیده می شود، به همین منظور بررسی اینکه چه عواملی در تشکیل و یا تغییر عقاید و نگرش ها درباره نوآوری فناوری اطلاعات مؤثرند، ضروری است. [رحمتی غفرانی، ۱۳۸۸، ص۲۲].

۱-۲) تعریف بانکداری الکترونیکی

در حقیقت بانکداری الکترونیکی می تواند به عنوان استفاده از کانال های تحویل الکترونیکی خدمات و تولیدات بانکداری تعریف شود، به تعبیری دیگر، استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه های مخابرات برای انتقال منابع به صورت الکترونیکی در سیستم بانکداری است که مشتری بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، می تواند به خدمات بانکی لحظه ای دسترسی داشته باشد. از جمله مهمترین خدمات بانکداری الکترونیکی می توان به دستگاه های خود پرداز، انتقال الکترونیکی منابع در پایانه های فروش، بانکداری تلفنی، بانکداری با استفاده از کامپیوتر شخصی و بانکداری اینترنتی اشاره کرد. امروزه اگر بانکی نتواند خدمات راه دور (خدمات غیر حضوری) و خدمات بانکداری الکترونیکی را به مشتریان خود ارائه دهد، محکوم به ورشکستگی است. لذا گذر از بانکداری سنتّی به بانکداری الکترونیکی، یک الزام است نه انتخاب. [دعایی، کمالی، ۱۳۸۷، ص۲۶].

در بسیاری از موارد، بانکداری الکترونیک را بانکداری مجازی نیز می نامند و این به خاطر انجام امور بانکی به صورت مجازی و دور از شعب بانکی است. به عبارتی دیگر، بانکداری مجازی عبارت است از ارائه خدمات بانکی به کمک ابزارهای جدید تکنولوژیکی و متفاوت از ابزارهای بانکداری سنتّی. دنیای کنونی بانک هایی که به ارائه خدمات الکترونیکی روی آورده اند، محکوم به جلب رضایت مشتریان هستند. [کیمیایی، ۱۳۸۱،ص۹۴].

تحوّلات شگرف در نظام بانکداری را به چهار دوره می توان تقسیم کرد. هر دوره از تکامل برای مدیران نظام بانکی این امکان را فراهم نموده است که اوقات تلف شده را در محیط رقابتی به حداقل رسانده و در گستره بالاتری به ارائه خدمات پرداخته و سرعت، کیفیت، دقت، هزینه و تنوع خدمات خود را افزایش دهند. [آماده، جعفرپور، ۱۳۸۸، ص۶۰].

دوره اول، اتوماسیون پشت باجه:

فناوری اتوماسیون پشت باجه در دهه ۱۹۶۰ رواج داشت. این نخستین دوره کاربرد رایانه در صنعت بانکداری بود و کاربرد اصلی آن محدود به ثبت دفاتر و تبدیل اسناد کاغذی به فایل های رایانه ای بود. یعنی دفاتر و کارت ها، از شعب حذف و گردش روزانه حسابها در پایان وقت هر روز به کامپیوترهای بانک مرکزی برای به روز شدن ارسال می گردید. با پیشرفت تکنولوژی در دهه ۱۹۷۰ به جای ارسال اسناد کاغذی به مرکز، عملیات روزانه شعب به وسیله ثبت آنها روی محیط های مغناطیسی به مرکز ارسال شده و پردازش اطلاعات و به روز رسانی حساب ها کماکان در اتاق های کامپیوتر مرکزی صورت می گرفت. در این دوره عملیات اتوماسیون تأثیری در جهت رفاه مشتریان بانک ها ایجاد ننموده و تأثیر رقابتی نیز بین بانک ها بر جای نگذاشت و تنها تأثیر آن ایجاد دقّت و سرعت در موازنه حساب ها و حذف دفاتر و کارت های حساب، از شعب بود. [آماده، ۱۳۸۷، ص۴].

دوره دوم، اتوماسیون جلوی باجه:

در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰، اتوماسیون به جلوی باجه توسعه یافت و به این ترتیب مدیریت سیستم های اطلاعاتی شروع شد. در این دوره امکان انتقال آنلاین از طریق به کارگیری ترمینال ها در جلوی باجه فراهم آمد. این ترمینال ها از طریق خطوط مخابراتی به رایانه های بزرگ مرکزی متصّل می شدند و امکان انتقال اطلاعات به صورت مؤثر بین شبکه های بزرگ کامپیوتری و ترمینال های ورودی و خروجی به وجود آمد. در این دوره کارمندان شعب قادر به دسترسی لحظه ای به حساب های جاری مشتریانشان و سرعت انتقال اطلاعات بودند، اما کماکان به روز رسانی حساب ها و تهیه گزارش های مربوط، توسط پردازشگرهای مرکزی، شبانه انجام می شد. در این دوره بانک ها برای اتوماسیون جلوی باجه مجبور بودند شبکه های مخابراتی اختصاصی داشته باشند و این شبکه ها به دلیل انحصاری بودن آنها توسط دولت، محدود و بسیار گران و پر هزینه بودند. با این حال هنوز تمایل به استفاده انبوه از اسناد کاغذی وجود داشت و فقط کاربرد انبوه آن تا حدودی برطرف شد. [آماده، ۱۳۸۷، ص۵].

دوره سوم، متصل کردن مشتریان به حسابهایشان:

پیشرفت تکنولوژی در اواسط دهه ۸۰ پلی به مرحله جدیدی از فناوری اطلاعات در بانک ها ایجاد کرد. کانال های جدید بانکداری مثل استفاده گسترده از دستگاه های خودپرداز، انتقال وجوه از طریق سیستم های رایانه ای و بانکداری تلفنی و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیسی، خدمات بانکداری مشتریان بانک را راحت تر و مناسب تر ساختند و مشتری از این طریق به حساب هایش دسترسی پیدا می کرد و نقل و انتقالات وجوه را به صورت الکترونیکی انجام می داد . به این ترتیب سالن معاملات بانک ها به مرور، خالی از صف های طولانی مراجعین شد و عملیات بانکی به صورت دستی الکترونیکی درآمد. در این دوره مشتری کماکان برای دریافت دیگر خدمات بانکی مانند وام، خدمات بیمه ای و … باید به شعب مراجعه می کرد. وجوه تمایز دوره سوم با دوره های قبل و بعد عبارتند از : توسعه سیستم مکانیزه در جلو و پشت باجه و همچنین توسعه سیستم های ارتباطی مشتریان با حساب هایشان مثل دستگاه های خودپرداز، تلفنبانک و فاکس بانک. دو مشکل اساسی این دوره، یکی عدم یکپارچگی سیستم های مکانیزه و ناهماهنگی آنها برای ارائه خدمات به مشتریان و دیگری عدم وجود و تکامل خطوط مخابراتی مطمئن و مربوط، جهت متصّل نمودن مشتری به شعب و شعب به یکدیگر می باشد. [آماده، ۱۳۸۷، ص۵].

دوره چهارم، یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با عملیات بانکی:

آخرین دوره، یکپارچگی سیستم هاست که در این مرحله هیچ تفاوتی بین جلو و پشت باجه وجود ندارد. این دوره از زمانی آغاز شد که تمام عملیات بانکی به طور کامل به سیستم عملیات الکترونیکی انتقال یافت تا هم بانک و هم مشتریان بتوانند به صورت منظّم و دقیق اطلاعات مورد نیازشان را کسب کنند، چرا که اساس سیستم های جدید بانکی، مشتری مداری بوده است نه حساب مداری. وجه تمایز این دوره با دوره قبل در این است که بانک ها قصد دارند صرفه جویی در نیروی انسانی به وجود آورند و پول کاملاً حالت الکترونیکی و غیر قابل لمس پیدا کند و ابزار تعامل دو طرف یعنی مشتری و بانک، خدمات الکترونیکی شود. [آماده، ۱۳۸۷، ص۷].

آنچه حائز اهمیّت است ویژگی فعّال و آینده نگر خصوصیات بانکداری الکترونیکی در مقایسه با بانکداری سنتّی است. بانکداری سنتّی بیشتر با یک دید محافظه کارانه سعی دارد به شیوه های مختلف، هزینه های بانک را کاهش دهد، در صورتی که در بانکداری الکترونیکی هر چند کاهش هزینه های بانکی مورد توجه است، اما به رشد درآمد بانک از طریق ارائه خدمات متنوع می گردد. [آماده، ۱۳۸۷، ص۶].

بانکداری الکترونیک شامل سیستم هایی است که مشتریان مؤسسات مالی را قادر می سازد تا در سه سطح یعنی اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس های بانکی استفاده کنند:

الف) اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی سطح بانکداری اینترنتی است. بانک، اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه های عمومی یا خصوصی معرفی می کند.


جهت دانلود متن کامل تحقیق بانکداری الکترونیکی کلیک نماییدبرچسب ها: تحقیق بانکداری الکترونیکی ، دانلود تحقیق بانکداری الکترونیکی ، پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیکی ، تحقیق در مورد بانکداری الکترونیکی ، مقاله بانکداری الکترونیکی ، مقاله در مورد بانکداری الکترونیکی ،
آخرین ویرایش: شنبه 21 مرداد 1396 12:20 ب.ظ

تحقیق دعا و مناجات و اسماء و صفات خداوند در ادعیه و مناجات‌های مثنوی فارسی

نویسنده : نگار موسوی دوشنبه 9 مرداد 1396 12:50 ب.ظ  •   

تحقیق دعا و مناجات و اسماء و صفات خداوند در ادعیه و مناجات‌های مثنوی فارسی  شامل 182 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  دعا و مناجات و اسماء و صفات خداوند در ادعیه و مناجات‌های مثنوی فارسی   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

فصل اول:دعا و مناجات

۱-۱٫ مقدمه

در این فصل کلیاتی درباره دعا و مناجات و نیایش آمده است. در ضمن این تعاریف٬ تفاوت‌ها و شباهت‌های این واژه‌ها بررسی شده و پس از آن دعا از زاویه‌های مختلف به انواع مختلفی تقسیم‌بندی شده است و هر کدام از انواع ادعیه، از منظرهای مختلف بررسی و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها در ادعیه ومناجات‌های شاعران بررسی شده است.

۱-۲٫ پیشینه دعا و مناجات

شاید بتوان نخستین نجوای آدمیان با خداوند تا پگاه آفرینش را در آن زمان پی گرفت که خداوند امانت خویش را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشت و همگان بیمناک از این بار سنگین سرباز زدند؛ اما انسان جسور و بی‌پروا آن را پذیرفت: «و انا عرضنا الامانه علی السموات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حمله الانسان انه کان ظلوماً جهولاً: ما امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم، آنها از حمل آن سر بر تافتند و از آن هراسیدند؛ اما انسان آن را بر دوش کشید؛ او بسیار ستمکار و نادان بود.»[۱]

و خدا از او پیمان بر عبودیت خویش گرفت که «الست بربکم قالوا بلی» و او بر ربوبیت حق اقرار کرد که «بلی». بعد از آنکه حضرت آدم به‌عنوان خلیفه الهی در میان تمام آفریدگان برگزیده شد، با عجز و نیاز با پروردگار خود به راز و نیاز پرداخت و آن گاه که به‌خاطر تناول از شجره ممنوعه از بهشت اخراج شد، با ناله و زاری و نیایش طلب مغفرت کرد و خداوند نیز به واسطه رحمت و مهربانی بی‌پایان او را بخشید و مورد لطف خود قرار داد و پس از آن هر چند انسان جایز الخطا،‌ در انتخاب معبود برای راز و نیاز به بیراهه رفت و هر برهه از زمان چیزی را به جای خالق هستی بخش می‌پرستید، اما در فطرت خداجوی خود به دنبال تکیه گاهی می‌گشت که مافوق قدرت او باشد و در سختی‌ها و گرفتاری‌ها به او دل ببندد و از او یاری بطلبد و در خلوت تنهایی با او رازونیاز کند تا بتواند بار امانت، تکلیف، معرفت و عشق الهی را به سر منزل مقصود برساند و خود را بیش از پیش به ربّ خود نزدیکتر کند.

البته انسان گاهی در پرستش معبود به خطا رفته و به جای نیایش با خدای یگانه،‌ گاهی سنگ و چوب و گاهی آتش، گاهی آب یا ستارگان و حتی حیوانات را به جای خالق هستی برگزیده و از آنها یاری خواسته است، اما در ضمیر ناخودآگاه خود آنها را واسطه‌ای برای نزدیکی بیشتر با پروردگار قرار داده تا بتواند اندکی از دور افتادن خود از حلقه الهی را جبران کند.

در ادبیات فارسی به‌ویژه ادبیات عرفانی، نمونه‌هایی می‌بینیم که به شیوایی درباره جدایی انسان از خالق حقیقی خود، داد سخن داده‌اند. در نوشته‌های آنها انسان موجودی است که از خالق خود که همان معشوق اوست جدا افتاده و تمام تلاش او در این عالم، جستن راهی است برای قرب به خداوند متعال.

این تصویر را مولوی در اثر بزرگ خود؛ یعنی مثنوی بدین صورت بیان کرده است:

بشــــــنو از نــــی چــــون حــکایت می‌کند
و از جــــدایی‌هــــا شکـــــایت مــــی‌کنـد
وز نیستـــــان چــــون مــــرا بــــبریــده‌انــد
از نفیــــــرم مـــــرد و زن نالـــیـده‌انــــــــد
ســــینه خــــواهم شـــرحه شــــرحه از فراق
تــــــا بگــــــویـــــم شــــرح درد اشـتیــاق
هر کــــسی کـــو دور مـــاند از اصل خویش
بــــاز جـــــوید روزگـــــار وصــل خویش[۲]

همان‌طور که در این ابیات می‌بینیم مولوی دوری خود را از معشوق، چون نی جدا شده از نیستان می‌داند و خود را هر دم مستلزم ناله و نیایش می‌پندارد تا شاید بتواند با اشک و آه، اندکی از تألم و درد دوری از هجران را بکاهد. با تأمل در تاریخ می‌توان به معابد و مساجد و یا دیگر جاهایی برخورد کرد که بشر در آنها مشغول عبادت و راز و نیاز می‌شده که خود گواهی بر این مدعاست که آدمی از ابتدای خلقت تا به اکنون دست از دعا و مناجات برنداشته و این چیزی نیست که با ظهور دینی مخصوص یا پیامبر و فرقه‌ای پدید آمده باشد. شایان توجه است که انسان بیشترین توجه و همت خود را صرف بهتر و زیباتر بنا شدن عبادتگاه‌های خود کرده است، به همین دلیل معمولاً در هر سرزمینی معابد از زیباترین و در عین حال مستحکم‌ترین بناهای آن دیار محسوب می‌شود.

تاریخ دعا را می‌توان با پیدایش انسان قرین دانست، چه انسان هرگز از نیازمندی‌ها جدا نبوده و در درون خود این احساس را داشته است که باید در پناه قدرتی آرام بگیرد و زندگی خود را در پناه و امید به آن مبدأ سپری کند؛ زیرا زندگی انسان در هر لحظه، در گرو فضل و بخشش یک مبدأ ناشناخته است که آدمی تلاش می‌کند خود را به این مبدأ نزدیک کند و این نزدیکی را از راه تضرع و مناجات بر روی خود گشوده است، پس انسان در تمام لحظات و حالت‌هایش برای رسیدن به نیازهایش از دعا جدا نبوده و مناجات یکی از لوازم و ضروریات  اصلی زندگی محسوب می‌شود تا در سایه آن به خواسته‌هایش دست یابد.

حسن ممدوحی در رابطه با تاریخ دعا و قرین بودن آن با پیدایش انسان می‌گوید: «کاوش‌ها نشان می‌دهد که حتی در دورترین زمان‌ها،‌ معبد و مسجد جزء واقعیت‌های غیر انفکاک زندگی بشر بوده‌اند حتی آن زمان که بشر توان تصور یک مبدأ نامتناهی و قدرت مطلق را نداشته و به اشتباه به بت‌ها پناه می‌برده و از آنها یاری می‌جسته است.»[۳]

خداوند با فرستادن پیامبران به تفصیل شیوه مناجات را به بندگانش آموخته است، به همین دلیل نیایش‌ها یکی از بخش‌های مهم متون دینی است که توسط پیامبران آن دین، به مردم آموزش داده شده است. در اغلب ادیان الهی نیایش جایگاه ویژه‌ای دارد، به همین دلیل متونی که از روی آن به نیایش می‌پردازند، معمولا از متون مقدس شمرده می‌شود. برای نمونه یکی از فرایض مسلمانان نماز است که حداقل پنج مرتبه در روز برپا می‌شود و در هر نماز دو بار سوره حمد خوانده می‌شود. این سوره نوع خواسته‌هایی که موجب رستگاری انسان می‌شود را به انسان می‌آموزد؛ زیرا پس از حمد و ستایش باری‌تعالی از خداوند می‌خواهیم که در نشان‌دادن راه راست ما را یاری دهد و مارا در زمره مغضوبین درگاه خود یا گمراهان قرار ندهد، هنگامی که می‌خوانیم: «ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدانا الصراط المستقیم… .»[۴] از او می‌خواهیم تا رحمت خود را شامل حال ما کند و ما را به حال خود رها نکند تا در گمراهی فرو نرویم و این خود درسی است که خداوند منان به انسان آموخته است، زیرا خود فرموده: «اُدعونی استجب لکم: بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را»[۵] خداوند انسان را به دعاکردن فرا می‌خواند؛ زیرا از فطرت انسان و نیازهای او آگاه است و آنها را برآورده می‌کند.

۱-۳٫ تعریف دعا

در اغلب ادیان دعا موضوعی شناخته شده است و معمولاً متولیان دینی شیوه دعاکردن را به پیروان آن دین می‌آموزند. برای اینکه بدانیم دعا چه مفهومی دارد، می‌توانیم تعریف آن را از فرهنگ لغات بیابیم. دهخدا در باره دعا می‌گوید:

۱.دعا: دعا حاجت خواستن،‌ ادعیه و دعوات، استغاثه به خدا، استدعای برکت تضرع،‌ درخواست از درگاه خدا،‌ درخواست حاجت از خدا، درخواست حاجت از خداوند برای خود و دیگری،‌ خداخوانی

باز آمـد او به هـــوش انـــــدر دعـــــا
لــــــیس للانسان الا مــــــــا سعــــــــــی[۶]
قـــــوم دیگر مـــی‌شناسیم ز اولـــــــیا
کــــــه زبـانشان بسته باشــــــد در دعـــــا[۷]
۲.معین دعا را این‌گونه معنا می‌کند: دعا در لغت به‌معنای خواندن جمله‌های مأثور از پیامبر و امامان در اوقات معین برای طلب آمرزش و برآوردن حاجات، نیایش‎کردن، درخواست حاجت از خدا، نیایش، مدح، ثنا، تحیت، درود، سلام، تضرع و نفرین.[۸]

۳.در فرهنگ الرائد در باره دعا این طور آمده است: «دعا- یدعود دعاًء: له:۱- او را دعا کرد۲- علیه: او را نفرین کرد۳- الیه: به سوی خود خواند.»[۹]

دعا یعنی خواندن و صدا زدن و با خالق خود گفتگو کردن و او را مورد خطاب قرار دادن و در بی نهایت ذوب شدن است.


جهت دانلود متن کامل تحقیق دعا و مناجات و اسماء و صفات خداوند در ادعیه و مناجات‌های مثنوی فارسی کلیک نماییدبرچسب ها: تحقیق دعا و مناجات و اسماء و صفات خداوند در ادعیه و مناجات‌های مثنوی فارسی ، دانلود تحقیق دعا و مناجات و اسماء و صفات خداوند در ادعیه و مناجات‌های مثنوی فارسی ، پیشینه تحقیق دعا و مناجات و اسماء و صفات خداوند در ادعیه و مناجات‌های مثنوی فارسی ، تحقیق در مورد دعا و مناجات و اسماء و صفات خداوند در ادعیه و مناجات‌های مثنوی فارسی ، مقاله دعا و مناجات و اسماء و صفات خداوند در ادعیه و مناجات‌های مثنوی فارسی ، مقاله در مورد دعا و مناجات و اسماء و صفات خداوند در ادعیه و مناجات‌های مثنوی فارسی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 مرداد 1396 12:52 ب.ظ

تحقیق مروری بر علم معانی و نظریات گرایس

نویسنده : نگار موسوی دوشنبه 9 مرداد 1396 12:48 ب.ظ  •   

تحقیق مروری بر علم معانی و نظریات گرایس   شامل 148 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  مروری بر علم معانی و نظریات گرایس   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه و کلیات

حسین منزوی (۱۳۸۳-۱۳۲۵) یکی از شاعران معاصر است که در اکثر قالب‌های کلاسیک و نو شعر سروده است، اما شهرتش بیشتر به سبب غزل‌سرایی اوست. غزل‌های حسین منزوی  دو رویکرد عمدۀ مضمونی را داراست، یعنی هم به غزل عاشقانه پرداخته است و همه به غزل اجتماعی. غزل‌های او را می‌توان ذیل عنوان غزل نو تقسیم بندی کرد، هرچند که غزلهایی با حال و هوای کلاسیک به سبک شاعران گذشته نیز در آثار او یافت می‌شود، اما عمده سروده‌های او دارای زبان و مفاهیم و اندیشه‌های امروزی است. غزل‌های او اگرچه با جملات و عبارات واضح و دور از ابهام بیان شده، اما درک معانی ثانویه یا ضمنی آنها ساده نیست، زیرا جملات و عبارات‌ شعرهای منزوی، ارتباط‌های معنایی جدید و بکر و نحو زبانی منحصر به فرد خود را دارا هستند که فهم دقیق‌تر آن‌ها نیازمند واکاوی است.

علم معانی، علمی است که دربارۀ معانی ثانویه یا ضمنی یا اضافه در کلام بحث می‌کند و در کنار علوم بیان و بدیع، از مهم‌ترین ابزارهای بررسی معانی زبان گفتاری و نوشتاری، از جمله متون ادبی و شعری است. این علم از دیرباز مورد توجه بسیاری از دانشمندان بلاغت از جمله عبدالقاهر جرجانی و ابوهلال عسگری بوده است و در قرن اخیر با علومی مثل فلسفۀ زبان و زبان‌شناسی آمیختگیِ کارآمدی پیدا کرده است و کتاب‌های متعددی دربارۀ معناشناسی از طریق فلسفۀ زبان و زبان‌شناسی نوشته شده‌اند.

هربرت پل گرایس، H. Paul Grice)، (۱۹۱۳-۱۹۸۸ یکی از فیلسوفانی است که در زمینۀ معانی ثانویۀ عبارات نظریه‌های قابل تأملی ارائه داده است که به درک مفهوم کلام کمک‌های شایانی می‌کند. سوالات و مسائلی که گرایس مطرح کرده ناظر به این امر است که چگونه می‌توان غرض اصلی گویندۀ کلام را با توجه به موقعیت و قرائن موجود دریافت کرد. او برای این هدف، روش‌های دسته‌بندی شده‌‌ای را پیشنهاد می‌دهد که شامل بررسی جزء به جزء دستوری عبارات، معنای طبیعی و غیرطبیعی گزاره‌های زبان و همچنین معروف‌ترین روش او با نام «اصول همکاری» است.

در این پژوهش سعی بر این است که معانی ثانویۀ جملات و عبارات در صد غزل حسین منزوی بر پایه بخش‌هایی از نظرات گرایس در معناشناسی بررسی شود. انتخاب این صد غزل از حدود پانصد غزل منتشر شده از حسین منزوی به طوری که نسبت کمی و کیفی بین غز‌ل‌های عاشقانه و اجتماعی او در نظر گرفته شود، ما را بر آن داشت که کتاب «از ترمه و تغزّل» او را مورد بررسی قرار دهیم؛ اگرچه این کتاب شامل حدود ۱۲۰ غزل است (بیش از نیازی که برای این پژوهش تعیین شده)، اما مناسب‌ترین کتاب برای این پژوهش است، زیرا هم انواع غزل‌های کلاسیک و نو و همچنین انواع مضامین در آن یافت می‌شود و هم کتابی است که در زمان حیات شاعر، به شکل گزیدۀ اشعار او منتشر شده است.

از سوی دیگر دربارۀ غزل‌های حسین منزوی باید گفت به دلیل مدت کمی که از اتمام کارنامۀ شعری او می‌گذرد، بیشتر پژوهش‌های صورت گرفته شامل موضوعات کلی بوده است. بنابراین در توضیح پیشینۀ پژوهشی، عنوان‌هایی شبیه به هم یافت ‌شد، و حتا در پژوهش‌هایی با محدودیت‌های تخصصی عنوان‌هایی آشنا و باز هم کلی از جمله جلوه‌های معشوق، نوآوری‌ها و غیره دیده می‌شود و به ندرت با عنوان‌های دقیق و محدودیت‌پذیر مواجهیم. ضمناً بیشتر پژوهش‌های انجام شده دربارۀ حسین منزوی یا به صورت تطبیقی با دیگر شاعران غزلسراست یا مربوط به مباحث علم معانی نیست.

فصل اول:مبانی نظری

مروری بر علم معانی و نظریات گرایس

علم معانی، علمی است که دربارۀ معانی ثانوی جملات و عبارات یک زبان، بحث می‌کند. عبدالقاهر جرجانی در دلائل الاعجاز معانی ثانوی را اینگونه مطرح می‌کند که «کلام علاوه بر معانی حقیقی، دارای یک سلسله معانی اضافی (ثانویه) نیز هست که به واسطۀ هیأت، ریخت و سرشت ترکیبی کلام به وجود می‌آید.» (ضیف، ۱۳۹۰: ۸۳) «این نوع معنا مدلول لفظ نیست» (همان: ۲۲۰) او در این کتاب تقریر می‌کند که «فصاحت، بیان و بلاغت، همگی به ویژگی‌هایی از کلام ارتباط دارند که در ورای الفاظ و معانی قرار دارد، و ویژگی‌های مذکور از نظم و ترکیب کلمات بر اساس ترکیب معانی اضافی در ذهن سرچشمه می‌گیرند.» (همان: ۲۲۴) معنای اولیه معنایی است که از ظاهر الفاظ برمی‌آید، اما معنای ثانویه که از آن به معنای ضمنی و معنای اضافه نیز یاد می‌شود، در ارتباط الفاظ در کلام مشخص می‌شود. مثلاً دو کلمۀ گرسنه و خیلی، به تنهایی معنای لفظی خود را دارند، اما وقتی کسی می‌گوید: «خیلی گرسنه‌ام» منظور این عبارت و معنای ثانوی آن، این است که گوینده آن نیازمند خوردنِ غذاست.

پدید آورندۀ علم معانی را شیخ عبدالقاهر جرجانی (متوفی سال۴۷۱) می‌دانند. البته بخش‌هایی از علم معانی، در «اعجاز القرآن» نوشتۀ جاحظ و «الشعر و الشعراء» نوشتۀ ابن قتیبه و «الکامل» نوشتۀ مبرّد نیز دیده می‌شود. اما «دلائل الاعجاز» نوشتۀ جرجانی، بیشتر و جدی‌تر به این علم پرداخته است. بعد از او جارالله زمخشری در تفسیر کشّاف به رازهای اعجاز و بلاغت قرآن پرداخت و در ادامه ابو یعقوب یوسف سکاکی (متوفی۶۲۶) در قسم سوم کتاب «مفتاح» آن را قاعده‌مند کرد. و پس از آن تا به امروز علم معانی مباحث بسیاری را در کشف معانی متون مختلف ادبی مطرح کرده است. (الهاشمی، ۱۳۸۱: ۸۲)

برخی از دانشمندان علوم بلاغی، از جمله سعدالدین تفتازانی در مقدمۀ کتاب «مختصر المعانی» خود، علم معانی را بر علم بیان مقدم می‌دانند و استدلال‌شان این است که علم معانی رعایت مطابقت سخن با مقتضای حال است و بعد از این امر است که ایراد معنی واحد در ترکیب‌های مختلف یعنی همان تعریف علم بیان، پدید می‌آید. (تفتازانی، ۱۳۸۲: ۲۷)

علم معانی در زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است؛ روز به روز بر شاخه‌ها و نحله‌های مختلف آن افزوده شده و تا جایی پیش رفته است که امروزه علم معانی و علوم دیگر مثل زبان‌شناسی و فلسفۀ زبان و کلّیتِ علوم انسانی در برخی از مباحث با یکدیگر آمیخته شده‌اند.

از میان علومی که به نحوی به «معنا» ارتباط دارند، زبان‌شناسی را شاید بتوان علمی بشمار آورد که بیشترین نقش را در این زمینه دارد. عموماً یکی از صفت‌های زبان در تعریف آن، «معناداری» است. (لاینز، ۱۳۸۵: ۳۶) ظرفیت زبان برای بیان معنا، صرفاً با توضیح معنای کلمات قابل تبیین نیست بلکه بسیاری چیزها در این میان دخیل است. (همان: ۳۷)

فلسفۀ زبان از آغاز قرن بیستم رواج گسترده‌ای پیدا کرد ولی در واقع در دهۀ ۱۹۶۰ بود که مسائل آن کم کم آشکار شد. تحولی که در دهه‌های پایانی قرن بیستم در فلسفۀ زبان پدید آمد، این بود که فیلسوفان زبان به دستور یا نحو صوری توجه کردند. از حوالی ۱۹۸۰ برخی از این فیلسوفان، گرایشی به سوی فلسفۀ ذهن داشتند و برخی دیگر پژوهش‌های متافیزیکی دربارۀ وجود یا عدم وجود ارتباط بین زبان و حقیقت را مورد ملاحظه قرار دادند. (لایکن، ۱۳۹۲: ۱)

نظریه‌های متعددی دربارۀ معنای واقعی گزاره‌ها ارائه شده است که از آن میان می‌توان به نظریۀ ارجاعی، نظریۀ علّی تاریخی، نظریات تصوری، نظریات کاربردی، نظریۀ تحقیق‌پذیری اشاره کرد. این نظریه‌ها گاه به توضیح نظریات دیگر و گاه در تضاد و انتقادِ یکدیگر، به وجود آمده‌‌اند و روز به روز بر گستردگی آنها افزوده می‌شود.


جهت دانلود متن کامل تحقیق مروری بر علم معانی و نظریات گرایس  کلیک نماییدبرچسب ها: تحقیق مروری بر علم معانی و نظریات گرایس ، دانلود تحقیق مروری بر علم معانی و نظریات گرایس ، پیشینه تحقیق مروری بر علم معانی و نظریات گرایس ، تحقیق در مورد مروری بر علم معانی و نظریات گرایس ، مقاله مروری بر علم معانی و نظریات گرایس ، مقاله در مورد مروری بر علم معانی و نظریات گرایس ، پایان نامه مروری بر علم معانی و نظریات گرایس ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 مرداد 1396 12:50 ب.ظ

تحقیق چگونگی پیدایش داستان و انواع داستان

نویسنده : نگار موسوی دوشنبه 9 مرداد 1396 12:46 ب.ظ  •   

تحقیق چگونگی پیدایش داستان و انواع داستان   شامل 39 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   چگونگی پیدایش داستان و انواع داستان  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۱- چگونگی پیدایش داستان

قصّه گویی و داستان سازی در سرگذشت ملّت ها، امری ابداعی نبوده است بلکه با گذشت روزگار شکل یافته. با نگاهی کوتاه به قصّه، داستان، روایات، اساطیر به این نتیجه می رسیم: «هنگامی که قوم آریایی به ایران می آمدند داستان ها، روایات و اساطیری از نیاکان خود که با آریایی های هند یکجا زندگی می کردند، به همراه آوردند. این اساطیر و روایات که در میان آریایی های شعبه ی هند نیز رایج بوده است، در بین قوم ایرانی باقی ماند و به مرور زمان تغییراتی در آن ها راه یافت.

و بدین طریق، بسیاری از روایات و داستان های اساطیری؛ چون داستان جمشید، فریدون و غیره شکل گرفت و همین طور روایات و اساطیر فراوانی که از طریق ملل بومی و همجوار، به ایران راه یافت و منشأ     داستان ها و اساطیر بسیار گردید.

روایات، اساطیر، قصّه ها و داستان هایی نیز وجود داشتند که سینه به سینه، اندیشه ی ایرانیان گذشته را همراهی کردند و بعدها منشأ پیدایش بسیاری از داستان ها و اساطیر مکتوب شدند. کتابت و گردآوری داستان ها از اواخر دوره ی اشکانی و اوایل عهد ساسانی آغاز شد.(جعفری، ۱۳۸۸: ۵۹-۵۶))

لغت داستان در زبان فارسی به معنی قصّه، حکایت، افسانه و سرگذشت به کار رفته است. واژه ی story معادل داستان به کار می رود و دریک معنی با تاریخ و سرگذشت هم قرابت دارد به خصوص که کلمه ی تاریخ در انگلیسی «history» از حیث لغوی به story بسیار نزدیک است امّا قصّه که برابر نهاد دیگری برای story است خصوصیات متفاوتی نسبت به داستان دارد. (داد،۱۳۷۵: ۲۱۳-۲۱۲)

قصّه ها وداستان های ابتدایی شکل ساده داشتند و تابع اصول و قوانین خاصّی نبودند.

۲-۱-۱- تعریف داستان(Story)

با ایجاد زمینه ی داستان نویسی در ایران، نویسندگان جهت خلق آثاری شایسته و در خور توجّه، به پرورش فکر واندیشه ی خویش، بیش از پیش پرداختند هرچند این موقعیت از آنِ داستان کوتاه بود.

تعاریف و دیدگاه های متفاوتی درباره ی داستان وجود دارد. امّا تعریف کلی و عمومی که درباره ی داستان وجود دارد می تواند تعریفی باشد که جمال میرصادقی از آن ارائه داده است: «داستان درمعنای جامع، به هر روایتی که خصلت ساختگی و ابداعی آن برجنبه ی تاریخی واقعی اش غلبه کند اطلاق می شود. درعرف نقد امروز به آثار روایتی منثور، ادبیات داستانی می گویند.» (میرصادقی،۱۳۸۰: ۲۱)

ای.ام.فورستر درکتاب «جنبه های رمان» داستان را چنین تعریف می کند: «داستان، نقل وقایع است به ترتیب توالی زمان، مثل: ناهار پس از چاشت و سه شنبه پس از دوشنبه می آید.»(فورستر،۱۳۶۹: ۳۴-۳۱)

داستان می تواند واقعی یا تخیّلی باشد و به قصد لذّت خواننده و تا اندازه ای به منظور آموزش او، ابداع شود. هدف اصلی همه ی داستان ها این است که به خواننده امکان حس کردن بدهند.(ایرانی،۱۳۶۴: ۲۸)

آن چه در نهایت مورد نظر نویسنده است به کارش جهت می دهد، واقعیّت و داستان از آشنایان کهن هستند. هر دو از واژگان لاتین گرفته شده اند. واقعیت fact از واژه ی facere لاتینی آمده و در اصل به معنای ساختن و داستان یا ادبیات داستانی fiction از واژه یfingere  گرفته شده و به معنای ساختن است. داستان نویس، واقعیت ها را مطابق الگوی عمل انسانی که او به آن معتقد است، انتخاب می کند. جهان داستانی او جهان واقع نیست.(میرصادقی،۱۳۸۷: ۱۱۷-۱۱۶)

«داستان، چشم انداز و برداشت نویسنده را از زندگی، عینی می کند. نویسنده افکار خود را به طور ملموس تصویر می کند. در این تصویر، افکار و احساسات به طور تفکیک ناپذیری به هم آمیخته اند.

۲-۱-۲-انواع داستان

مهم ترین انواع داستان شامل: قصّه، رمانس، داستان کوتاه، رمان است که در ادامه به توضیح هر یک از آن ها می پردازیم.

۲-۱-۲-۱- قصّه(Tale)

معمولاً به آثاری که در آن ها تأکید بر حوادث خارق العاده، بیشتر از تحوّل و تکوین آدم ها و شخصّیت هاست «قصّه» می گویند. شکل قصّه های عامیانه، اغلب ساده، دارای زبان نقلی و نزدیک به گفتار و محاوره ی عامّه ی مردم است.

۲-۱-۲-۲- رمانس (Romance)

شکل رمانس در قرن دوازده در فرانسه رونق گرفت. «رمانس» قصّه ی خیالی منثور یا منظومی است که به وقایع غیر عادی و ماجراهای عجیب و عشق بازی های اغراق آمیز یا اعمال سلحشورانه می پردازد و به ندرت رمانس ها محتوای اخلاقی دارد.

۲-۱-۲-۳- داستان کوتاه( Short story)

«داستان کوتاه» به شکل امروزی در قرن نوزدهم ظهور کرد. برای داستان کوتاه نیز تعاریف متعددی وجود دارد که هر کدام بر ویژگی خاصّی تأکید می کنند. داستان کوتا، روایت به نسبت خلّاقه ای است که شخصیّت ها در آن محدود هستند و قبل از ورود به داستان رشد یافته اند. در داستان کوتاه، فقط می توان به حادثــه یا واقعه ی اصلی پرداخت.

۲-۱-۲-۴- رمان(Novel)

درباره ی رمان نظریات مختلفی وجود دارد. در این قسمت به تعریف مختصری از آن اکتفا می شود. تعریف رمان در فرهنگ و بستر این گونه آمده است:

«نثر روایتی خلّاقه با طول شایان توجّه و پیچیدگی خاص که با تجربه ی انسانی همراه با تخیّل سروکار داشته باشد واز طریق توالی حوادث بیان شود ودر آن گروهی از شخصیت ها در صحنه ی مشخصی شرکت داشته باشند.»(میرصادقی،۱۳۸۰: ۲۴-۲۲)

۲-۱-۳- مهم ترین وجوه اشتراک داستان کوتاه و رمان

الف)در هر دو مضمون و درون مایه (تم) مشترک است. رمان می تواند به یک مضمون اکتفا کند یا به درون مایه های متعدد بپردازد.

ب)در هر دو تأکید به موضوع یا مسأله یا شخصیتی است که در مرکز داستان قرار دارد.

ج) در هر دو کشمکش بنیاد ماجرا را پی می ریزد.


جهت دانلود متن کامل تحقیق چگونگی پیدایش داستان و انواع داستان  کلیک نماییدبرچسب ها: تحقیق چگونگی پیدایش داستان و انواع داستان ، دانلود تحقیق چگونگی پیدایش داستان و انواع داستان ، پیشینه تحقیق چگونگی پیدایش داستان و انواع داستان ، تحقیق در مورد چگونگی پیدایش داستان و انواع داستان ، مقاله چگونگی پیدایش داستان و انواع داستان ، مقاله در مورد چگونگی پیدایش داستان و انواع داستان ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 مرداد 1396 12:47 ب.ظ

تحقیق تحلیل و بررسی شخصیتهای داستانهای کودک و نوجوان

نویسنده : نگار موسوی دوشنبه 9 مرداد 1396 12:43 ب.ظ  •   

تحقیق تحلیل و بررسی شخصیتهای داستانهای کودک و نوجوان   شامل 175 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  تحلیل و بررسی شخصیتهای داستانهای کودک و نوجوان  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

از آنجا که کودکان و نوجوانان جمعیت قابل ملاحظه‌ای را تشکیل می‌دهند، برنامه ریزی برای تربیت و پرورش آن‌ها جزء ضروریات و دل مشغولی‌های متولیان امر تربیت بوده و هست. البته در بسیاری موارد به جای برنامه ریزی مناسب و در خور برای این دو قشر، برنامه‌هایی مغایر با علایق و فطرت آن‌ها ترتیب داده می‌شود؛ چنین افرادی یا در پی اثبات نظریه‌های علمی و تئوری‌های شخصی هستند و یا می­خواهند به وسیله رسانه‌های جمعی خواسته­های خود را به مخاطب القا ‌کنند و از این طریق فرهنگی خاص را پایه ریزی ‌نمایند؛ به طوری که بعد از چند دهه، آنچه می‌خواهند در جامعه به راحتی اجرا ‌شود.

از جمله راه‌های ارتباط نوجوانان، خلق داستان‌هایی با موضوعات مرتبط با آن‌هاست. آنچه بیش از همه در این داستان‌ها اهمیت دارد، چگونگی خلق شخصیت‌های داستانی است.

این شخصیت‌ها هر اندازه که واقعی­تر و صمیمی­تر باشند تاثیر بیشتری بر مخاطب خود خواهند گذاشت. تامل و پژوهش در این زمینه به منظور یافتن راه‌هایی برای خلق شخصیت‌هایی ماندگار و تاثیرگذار از اهداف اصلی این رساله است.

از هنرهای اصلی و اساسی هر داستان نویس، ارائه­ی شخصیت­های داستان با توجه به دیگر عناصر متن مانند: زاویه دید، زمان و مکان، درونمایه و … است. در بین شخصیت‌های گوناگون داستان، شخصیتی به عنوان عنصر کانونی یا شخصیت اصلی متن به وسیله­ی نویسنده ارائه می‌شود. با توجه به این شخصیت کانونی، دیگر عناصر متن نیز خلق و آفریده می‌شوند. تحلیل و بررسی شخصیت کانونی یا اصلی داستان، توانایی و خلاقیت نویسنده را در عرضه­ی دیگر عناصر داستانی نیز نشان می‌دهد. داستان‌های نوجوان مربوط به دفاع مقدس در دهه­ی هفتاد، که موضوع پژوهش حاضر است می‌تواند از نظر شخصیت اصلی و هنر نویسنده در ارائه­ی آن بررسی شود. در این داستان‌ها، گاه نویسنده با توجه به نام و گاهی به صورت سمبلیک و نمادین به معرفی شخصیت‌های کانونی می‌پردازد . تحلیل کیفیات مختلف شخصیت‌ها از نظر نام شناسی، رمزی بودن و چگونگی عرضه­ی مستقیم یا غیرمستقیم، کلیدی برای شناخت ویژگی‌های داستان به خصوص در اینجا _ گروه سنی نوجوان_ است.

فصل اول:کلیات

۱ -۱ بخش اول: نوجوان

۱-۱-۱ تعریف دوره نوجوانی

تعیین دوره نوجوانی، بسته به نوع کشور و نژاد هر فرد، متفاوت است. معمولا بین دوازده تا هجده سالگی را سن نوجوانی می‌گویند. «شروع آن را که همراه با بلوغ جنسی است تقریبا با قاطعیت بیشتری می‌توان تعیین نمود، لکن پایان آن را بر حسب شرایط فرهنگی و محیطی نمی‌توان در جوامع، یکسان دانست.»[۱]

در اینجا تعیین دقیق سن نوجوانی اهمیت ندارد بلکه آنچه به کار ما مربوط می‌شود شناختی دقیق از این دوره است و چند سال اختلاف مانعی ایجاد نمی‌کند.

وجوانی همچون پلی بین دوره کودکی و بزرگ‌سالی است. در طی این دوره، فرد از عادات و تفکرات کودکانه دست کشیده، برای ورود به دنیای بزرگ‌سالی آماده می‌شود. مهم‌ترین تکلیف این دوره یافتن شخصیت یا خود حقیقی است. این هویت بایستی مثبت باشد تا بتواند موفقیت‌های آینده فرد را رقم بزند.[۲]

-۱-۲ خصوصیات این دوره

می‌توان خصوصیات این دوره را در سه عبارت تغییر، رشد و هویت­یابی خلاصه کرد. تغییرات دوره نوجوانی شرایط خاصی را برای نوجوان ایجاد می‌کند و او را بر سر دو راهی‌ها و شک و تردیدهای زیادی قرار می‌دهد. نوجوان بایستی با مشکلات دست و پنجه نرم کند و از میان احساسات و افکار گوناگون و نیز رفتارهای گاه متناقض خود و دیگران، هویت اصلی خود را یافته، سرانجام به رشد حقیقی و طبیعی خود برسد. انتقال، تغییر، مسئله آفرینی، هراس و آرمان گرایی از دیگر اسامی و خصوصیات این دوره است.

سنین ابتدای نوجوانی تفاوت‌هایی با سنین انتهایی آن دارند و بر همین اساس، ملزومات و کتاب‌های نوشته شده برای نوجوانان هم گاهی تفاوت‌های آشکاری با یکدیگر دارند.

«خصوصیات ۱۲،۱۳،۱۴،۱۵ سالگی

در این سنین، بلوغ، رشد سریع‌تری می‌یابد و توجه نوجوانان به جنس مخالف جلب می‌شود. در عین توجه به کتاب‌های مربوط به جنسیت، تفاوت سلیقه‌ی بیشتری در کتاب‌های مورد مطالعه‌ی دو جنس بروز می‌کند. فعالیت بدنی در پسرها شدیدتر شده و دخترها معمولا گوشه گیر می‌شوند، لذا هر دو گروه به کتاب‌هایی که تعدیل روانی به وجود آورد، نیاز فراوان دارند. به دنبال تجسس برای یافتن فلسفه صحیح زندگی، به مسائل انسانی در اجتماع توجه می‌کنند و به داستان‌های واقعی انسانی و حتی کتاب‌های ساده فلسفی در اواخر این سنین، علاقه‌مند می‌شوند.»

این مطالب برگرفته از مقاله‌ی «رغبت‌های مطالعه در نوجوانان» در کتاب ۳۹ مقاله درباره ادبیات کودکان است.[۳]

کتاب‌های نوشته شده برای این سن، اشتراکات زیادی با کتاب کودکان دارد ولی هرچه نوجوان به سنین پایانی دوره نزدیک­تر می‌شویم حال و هوای کتاب‌ها به آثار بزرگ‌سالان نزدیک­تر می‌گردد.

در طی نوجوانی اولیه (۱۲ تا ۱۴ سال) بلوغ جنسی صورت می‌گیرد و تفکر عملیاتی صوری آغاز می‌شود. نوجوانان رفته­رفته در صدد کسب استقلال و جدایی از والدین برمی­آیند، و در این راستا تماس بیشتر و احساس تعلق خاطر و مصاحبت نزدیک‌تری با همسالان را طلب می‌کنند.

شکل گیری هویتی مثبت، از تکالیف عمده روانی – اجتماعی، در این مرحله است.[۴]

۱-۲ بخش دوم: تعریف ادبیات کودک و نوجوان

در تعریف ادبیات نوجوان ابتدا باید به تفاوت آن با ادبیات بزرگ سال بپردازیم، سپس به تعریفی جامع در مورد آن دست پیدا کنیم. بسیاری معتقدند در این زمینه تفاوت زیادی وجود ندارد. در عین حال، این ادبیات – مانند مخاطبانش- از حساسیت و لطافت بیشتری برخوردار است.

«ادبیات کودکان و نوجوانان، تفاوت‌های عمده‌ای با ادبیات بزرگ‌سالان دارد. ادبیات کودکان و نوجوانان ا ز نظر مخاطبین، شرایط و توانایی مخاطبین، اثر گذاری و عمق کاربرد آن، با ادبیات بزرگ‌سالان تفاوت بسیار دارد.

بزرگ‌سالان با شخصیت شکل گرفته عواطفی تعادل پذیر و کنترل شونده و از همه مهم‌تر با معیارهای نسبی عقلانی و اجتماعی از ادبیات بهره و تأثیر می‌گیرند؛ اما کودکان و نوجوانان، هنوز از معیارهای اندیشیدن بهره‌ای ندارند.

عواطف لطیف و دقت احساسات در کودکان و نوجوانان، باعث تأثیرپذیری بسیار عمیق در آن‌ها است. وجود تخیل گسترده در دوران کودکی و نوجوانی باعث می‌گردد که کودک و نوجوان، فضای داستان را واقعی انگاشته، و رابطه‌ای بسیار عمیق و حسی با فضای داستان، شخصیت‌ها و قهرمانان و ماجراها برقرار سازد. تخیل گسترده و حس همانند سازی و الگو پذیری کودکان، سبب می‌گردد که کودک و نوجوان خود را به جای قهرمان داستان قرار داده، به تجربه‌ی فضاها و ماجراها بنشیند و منش و شخصیت و معیارهای قهرمانان داستان را به ارث بگیرد و عامل دیگر که باعث تفاوت کاربردی ادبیات کودکان، با ادبیات بزرگ‌سالان می‌گردد، احساس همزیستی در کودکان است.»[۵]

حال این سوال پیش می‌آید که آیا هر نوشته‌ای که در مورد کودک و نوجوانان، برای آن‌ها و به زبان آن‌هاست، در زمره ادبیات کودک و نوجوان محسوب می‌شود؟ برای این مقدمه نیز معیارهایی وجود دارد. معیارهای اصلی به شرح زیر هستند:

ادبیت اثر ۲٫ محتوای کتاب

ادبیات کودک و نوجوان، قبل از هر چیز باید ادبیت خود را ثابت کند یعنی در قالبی همچون شعر، داستان یا نمایشنامه و… باشد و عنصر مهم ادبیات یعنی تخیل را هم داشته باشد. پس تعاریفی که ادبیات کودک و نوجوان را به مفهوم عام و معادل «فرهنگ» آورده‌اند، از این رده خارج­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­اند.

زبان، بیان و محتوای اثر نیز متناسب با قشر کودک و نوجوان باشد. برخی کتاب‌ها به زبان کودکانه نوشته می‌شوند اما مفهوم و پیام داستان سنخیتی با ذهن و درک مخاطب ندارد. این آثار در واقع کودکانه نما هستند و جزو ادبیات کودک و نوجوان محسوب نمی‌شوند.[۶]

۱-۲-۱ هدف از داستان نویسی

قبل از آنکه به اهداف داستان نویسی و داستان‌نویسان بپردازیم باید بدانیم که خوانندگان به چه منظور مشغول مطالعه یک رمان می‌شوند. بسیاری از نویسندگان بدون توجه به رسالت هنری خود، در پی این هستند که مخاطبان بیشتر به چه موضوعاتی علاقه نشان می‌دهند. هرچند نباید سلایق و علایق عوام به عنوان هدف اصلی مورد توجه قرار گیرد، اما مسلما –درست یا نادرست- این موضوع مورد نظر بسیاری از مولفان و ناشران بوده و هست.

«ما به داستان از دو نظر علاقه داریم:

گذراندن اوقات فراغت و سرگرمی و لذت بردن از خیال پردازی.

کنجکاوی و آرزوی درک کنه واقعیت، به بیانی دیگر دریافت اطلاعات.»[۷]

می‌توان اهداف داستان نویسی – و البته داستان خوانی – را به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم نمود. هرچند در برخی فرهنگ‌ها لذت و سرگرمی، از مهم‌ترین اهداف داستان برشمرده می‌شود لیکن در جامعه دینی ما آن چیزی سودمند به حساب می‌آید که به آگاهی و تجربه مفید انسان اضافه نماید؛ حتی علم آموزی نیز در این راستا قابل تقدیس و تحسین است.

اهداف اصلی و درجه یک:

اندوختن تجربه، علم و احساسات جدید و البته مفید. (این مورد شامل انواع آشنایی با آداب رسوم، تاریخ ملل، روحیات انسان‌ها و … می‌شود)

اهداف درجه دو:

پر کردن اوقات فراغت، رسیدن به احساسات متفاوت و شاد، سرگرم شدن و لذت بردن.

از آنجا که داستان تاثیر زیادی بر روی ذهن و علاقه فرد – خصوصا کودک و نوجوان- می‌گذارد، باید بستری برای یادگیری باشد و نظریات جدید مانند هنر برای هنر و لذت گرایی صرف، نباید جایگاهی در ادبیات داستانی ما داشته باشند.

۱-۲-۲ داستان نوجوان

از آنجا که حدود نیمی از جمعیت جهان را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند برنامه­ریزی صحیح و مناسب برای آن‌ها ضروری می‌نماید. هرچند در سده‌های اخیر، رویکرد خوبی به مقوله کودک و نوجوان و نیز ادبیات خاص آن‌ها شده است، لیکن با توجه به موانع و مشکلاتی چون حضور کمرنگ پدر و مادر در خانه و در تربیت فرزندان –نسبت به گذشته-، رشد رسانه‌های ارتباط جمعی و نقش مخرب آن‌ها در تربیت غلط فرزندان، آمیختگی فرهنگ‌ها و … پرداختن هر چه سریع‌تر به این مقوله، اجتناب ناپذیر است.

«… این حق طبیعی کودکان و نوجوانان است که در فضای فرهنگی آشنا و مألوف خویش پرورش یابند. نویسندگان و هنرمندان، وظیفه دارند برای حفظ استقلال فرهنگی و هویت ملی پیکاری واقع‌بینانه را آغاز نمایند.»[۸]

در این میان، جایگاه و نقش هنر و به خصوص ادبیات در شکل دهی فکر و فرهنگ کودک و نوجوان، بر کسی پوشیده نیست.


جهت دانلود متن کامل تحقیق تحلیل و بررسی شخصیتهای داستانهای کودک و نوجوان کلیک نماییدبرچسب ها: تحقیق تحلیل و بررسی شخصیتهای داستانهای کودک و نوجوان ، دانلود تحقیق تحلیل و بررسی شخصیتهای داستانهای کودک و نوجوان ، پیشینه تحقیق تحلیل و بررسی شخصیتهای داستانهای کودک و نوجوان ، تحقیق در مورد تحلیل و بررسی شخصیتهای داستانهای کودک و نوجوان ، مقاله تحلیل و بررسی شخصیتهای داستانهای کودک و نوجوان ، مقاله در مورد تحلیل و بررسی شخصیتهای داستانهای کودک و نوجوان ، پایان نامه تحلیل و بررسی شخصیتهای داستانهای کودک و نوجوان ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 مرداد 1396 12:46 ب.ظ

تحقیق آشنایی با شیخ عطار و آثار او و ادبیات صوفیانه و طنز

نویسنده : نگار موسوی دوشنبه 9 مرداد 1396 12:42 ب.ظ  •   

تحقیق آشنایی با شیخ عطار و آثار او و ادبیات صوفیانه و طنز   شامل 31 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  آشنایی با شیخ عطار و آثار او و ادبیات صوفیانه و طنز  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

-آشنایی با شیخ عطار و آثار او

 ۱-۱- زندگی نامه عطار

نام وی محمد و کنیه اش ابوحامد ولقب او فریدالدین عطار است و علت شهره شدنش به نام عطار، آن است  که وی دارو فروش بوده وطبابت می کرده است . نام پدرش بنا به مشهور ابراهیم و کنیه اش ابوبکربوده است. چنین به نظرمی رسد که  پدر شیخ، مدتی دراز، زیسته  وظاهراً هنگامی که عطار اسرار نامه رابه نظم درآورده ؛درقید حیات بوده است .شغل پدر وی نیز؛ دارو فروشی وطبابت  بوده  وشیخ عطار دکان وشغل پدر را به وراثت اداره و دنبال می کرده است. عطار، مادرش را کمی پس از وفات پدر از دست داد. او زنی اهل معنی وصاحب نفس بوده که طریقه  ی زهد وخلوت را درپیش گرفته بود ودر پرورش روح بلند فرزند؛ نقش موثری داشت.

(تاریخ ولادت شیخ را( ششم شعبان سال۵۲۲)و به روزگار سنجر بن ملکشاه ،  شمرده اند؛ و وفات او چنین که خواهیم گفت به( سال  ششصد و هیجده )و در قتل عام نیشابور به دست مغول  واقع شده است.

روایت است علت  رویکرد شیخ عطار به عرفان ؛ حضور درویش صاحب نظری در دکان او بوده وگفتگویی که میان  آن دو اتفاق  افتاده است؛ ولی این موضوع صحت ندارد ؛ چون حین سرودن مصیبت نامه والهی نامه به گفته ی صریح خودش در عطاری مشغول به کار بوده ا ست وا ین دو اثر اوج عرفان او هستند.

بنا به گفته ی جامی ودیگران که  از پی او قدم برداشته اند؛عطار، مریدمجدالدین بغدادی بود وچون مجدالدین از خلفای طریقه ی کبراویه است؛ عطار را نیز می توان پیرو این طریقه  دانست.) (فروزانفر؛ ۱۳۷۴: ۵۱ ).

چنان  که از مطالعه­ی آثار عطار برمی آید، وی مردی بوده است مطلع از  علوم وفنون ادبی، حکمت،کلام، نجوم ومحیط برعلوم دینی اعم از تفسیر ، روایت حدیث و فقه و به اقتضای شغل خود بصیر درگیاه شناسی و خواص ادویه وعقاقیر و آگاهیش  ازمبادی طب نیز قابل انکارنیست. اطلاعاتش ازعلم نجوم هم انکارناپذیر است.

عطاردیدگاه خاصّی به شعر دارد؛ وی درتاریخ ادبیات فارسی از چهره های برجسته ای است که به مسأله‌ی نقد شعر از حیث معانی آن  عمیقاً توجه کرده است . او درنقد شعر سایر شعرا؛ به اندیشه های شاعر و مساله معانی آنها توجه کرده است . میزانی هم که وی برای سنجش معانی در دست داشته است «شرع» بوده است . (پورجوادی، ۱۳۷۴: ۱۴).

عطار علی رغم  بیزاری از فلسفه ونیزفیلسوفان؛ درحکمت الهی و طبیعی نیز قوی دست بوده وکتاب اسرار نامه اش ؛چکیده ی عقاید  وآراء اصحاب حکمت است.

وی علاوه برمهارت درعلوم دینی؛ به عرفان ،به طورشگفت  انگیزی علاقه داشت  و دراین زمینه، مطالعه‌ی بسیار انجام می داد. او به تتبع احوال وجمع اقوال مشایخ صوفیه وگردآوردن  حکایات آن طایفه؛ شگفت و  ولعی عجیب داشته است. و بی سبب از کودکی؛ باد دوستی این طایفه در سرش جای گرفته بود و جزاین سخن نمی توانست گفت وشنید؛ مگر به کرده  وضرورت و  با چنین عشق شگرف  و طلب آتشین مدتی از عمر خویش را درجمع و ضبط حکایات  و اقوال و  قصص بزرگان تصوف گذرانید و حاصل عمر رادرکتاب «تذکره الاولیاء » مندرج ساخت. آثارمنظوم شیخ نیز درآکنده از حکایات وقصص است ومجموعاً در چهارمثنوی وی هشتصد و نود وهفت حکایت وجود دارد.

(عطار ، مذهب اهل تسنن راداشته و از لحاظ ثروت ومکنت در وضعیت خوبی به سر می برده ا ست و همین امر باعث شده که مناعت نفس او محفوظ بماند و برای طلب روزی، مدح  این وآن نکند و قریحه ی  خود را در راه هدایت و ارشاد خلق ، نشر فضلیت و دعوت مردم به سوی کمالات معنوی به کار ببرد.

رهرو نیک اندیش او ؛ مولانا ،درسنین خردسالی به همراه پدر به ملاقات شیخ ما  آمد وکتاب ارزشمند اسرار نامه را از عطار هدیه گرفت وبا نوشیدن از این جام پرحلاوت مست مستان  عالم شد و ازبزرگترین وبرترین پیروان  عطار گردید. آثار مسلم  عطار عبارتند از: الهی نامه، اسرارنامه ، جواهرنامه ، خسرونامه ،شرح القلب ، مصیبت نامه ، مقامات طیور یا منطق الطیر،   دیوان  قصاید ، غزلیات و مختارنامه ؛که مجموعه رباعیات اوست .

برای آثار شیخ، ترتیب تاریخی دقیقی نمی توان تعیین کرد ؛ زیرا در هیچ یک از مثنویها و دیگر آثار خود ؛ تاریخ دقیق تألیف را به دست نمی دهد. تنها از روی حدس و اشاراتی که به وضع مزاجی و پیری و ناتوانی خود می کند. ممکن است بگوییم که عطار نخست منطق الطیر و مصیبت نامه سپس الهی نامه و اسرار نامه را به نظم درآورده است. زیرا در منطق الطیر به هیچ روی ؛ از پیری و ناتوانی خویش سخن به میان نمی آورد و در مصیبت نامه هر چند از مرگ و زوال عمر می گوید. اشارتی به پیری و ضعف خود نمی کند و معلوم است که مقصودش بی اعتباری حیات و ناپایداری آدمی است. لیکن در الهی نامه و اسرارنامه از عجز و افتادگی خود شکایت می آغازد. مطابق روایت ابن الفطوطی شهادت عطار به دست تتار نیشابور اتفاق افتاده ولی سال آن دقیقاً مشخص نیست.)(فروزانفر، ۱۳۷۴: ۷۷).

جهت شرح اوضاع نیشابور در سنین کودکی عطار ؛ می توان گفت؛ فتنه و حادثه ای رخ داد بسیار دهشتناک و درد انگیز که بر جان و روان همه ؛ از جمله محمد، تأثیر عمیقی داشت. هر چند درمنزل پدری در منطقه شاد یاخ ، در امان بود؛ ولی رجوع بی شمار مجروحان، غارت زادگان و عده ای که دچار جنون شده بودند، همچنان به خانه ی آنها ادامه داشت. چندین سال بعد که آتش جنگ در نیشابور فروکش کرده بود و محمد به مکتب می رفت و دوران تحصیل را می گذراند، همچنان خراسان در دست خویشان سنجر دست به دست می شد. علی رغم اینکه عشق به تصوف و خانقاه، وجود عطار را سرشار کرده بود، ولی او ترجیح می داد به جای خانقاه نشینی از راه مدرسه و بازار مسیر عرفان صوفیه را بپیماید.

چون از طریق داروخانه با طبقات رنج کشیده ی مردم برخورد داشت و می توانست از طریق معالجه‌ی آنها، آلام انسانی و احوال نفسانی خلق را درک کند و از این طریق سلوک پسندیده ای داشته باشد. راه مدرسه به میزان عطاری اش ایمن نبود . چون ممکن بود دچار تفاخر و خود بزرگ بینی شود و قیل و قال مدرسه او را از راه حق ؛ دور سازد. هر چند مدرسه و بازار در سال های ویرانی ناشی از حمله ی غز ؛ دچار کسادی و رکود شده بود.ولی عطار ، علوم رایج عصر را آموخت و کتب مخصوص طب را نزد پدر مطالعه کرد و ایام فراغت را صرف خواندن کتب صوفیه و شعر می نمود. در آن ایام ، انوری در اوج شهرت و محبوبیت بود. اما در این هنگام خورشید سنایی در آسمان ادب طلوع کرد و طبع عطار که با اشعار او؛ سازگاری بیشتری داشت به او متمایل شد.

اشعار پندآمیز خاقانی نیز؛ سرمشق خوبی برای سرودن شعر وعظ بود. علاقه ی عطار به شعر وعظ و تحقیق ، بسیار بود و همین امر باعث شد تا به دربار و شعر درباری روی خوش نشان ندهد. در تصوف هم شیوه ی قلندری و ملامتی را بیشتر می پسندید. بنا به همین پسند، سال ها در لباس طبابت و عطاران، روی در خلق و دل در گرو خالق داشت و عوالم عرفانی را سپری می کرد. در سی سالگی، شعرش در زمینه زهد و تحقیق عبرت آگند و تفکر انگیز بود. اندیشه اغتنام فرصت و مرگ اندیشی از همان جوانی بر شعرش سیطره داشت.

حتی پس از چهل سالگی هم ؛ اشتغالش بیشتر ،در نظم کردن قصاید زهد آمیز و غزل های صوفیانه به شیوه ی سنایی غزنوی بود و آثار ارزنده ای در این زمینه خلق کرد. از حدود چهل سالگی تا پایان عمر بیشتر مشغول سرایش مثنویهایش بود و بیشتر اوقاتش صرف مطالعه احوال اولیا و حالات و مقامات روحانی شد. عطار معمولاً خود را از حوادث و رویدادهای عصر کنار می کشید و به اطراف خود اعتنایی نداشت. فقط گهگاه دیدارهایی با علما و بزرگان و زهاد عصر داشت و از جمله ی این بزرگان، مجدالدین بغدادی بود که عطار با او ملاقات های داشت .ولی هیچ گاه رابطه ی آنها مریدی و مرادی نشد. در سن هفتاد سالگی دیگر شیخ با دنیای بیرون و حتی عالمان و زاهدان نو ظهور عصر ؛ کاری نداشت تا اینکه در هفتاد و هشت سالگی، سایه ی مخوف مغول بر جان ارزشمند و شیرین شیخ افتاد و به سوی حق شنافت (زرین کوب، ۱۳۷۸، تلخیص کلی).

۱-۲- معرفی آثار (منطق الطیر)= (مقامات الطیور)

مثنوی است به بحر رمل مسدس مقصور، مشتمل بر چهار هزار و چهار صد و پنجاه و هشت بیت. نام این کتاب در آثار عطار «مقامات الطیور» و نیز «منطق الطیر» ذکر شده است. شیخ عطار در تسمیه ی «منطق الطیر»، بی گمان منظورش زبان استعداد و ظهور مرتبه و مقام  هر یک از مردان و روندگان حقیقت است. چنان که در آخر این منظومه، پرده از روی این راز بر گرفته و آشکارا بیان کرده است.

اما طرح اصلی عبارتست از اجتماع مرغان و مجتمع ساختن آن ها برای برگزیدن و پیدا کردن پادشاهی که بر آنها فرمان روایی کند، زیرا معتقد بوده اند که بدون پادشاه زندگانی کردن و آسوده زیستن ، کاری دشوار و صعبناک است و در آن مجمع؛ هدهد به پا می خیزد و سیمرغ را شایسته ی سلطنت مرغان معرفی می کند.


جهت دانلود متن کامل تحقیق آشنایی با شیخ عطار و آثار او و ادبیات صوفیانه و طنز کلیک نماییدبرچسب ها: تحقیق آشنایی با شیخ عطار و آثار او و ادبیات صوفیانه و طنز ، دانلود تحقیق آشنایی با شیخ عطار و آثار او و ادبیات صوفیانه و طنز ، پیشینه تحقیق آشنایی با شیخ عطار و آثار او و ادبیات صوفیانه و طنز ، تحقیق در مورد آشنایی با شیخ عطار و آثار او و ادبیات صوفیانه و طنز ، مقاله آشنایی با شیخ عطار و آثار او و ادبیات صوفیانه و طنز ، مقاله در مورد آشنایی با شیخ عطار و آثار او و ادبیات صوفیانه و طنز ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 مرداد 1396 12:43 ب.ظ


تعداد کل صفحات ( 6 ) 1 2 3 4 5 6